Rhetoric

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Kenneth Burke

  Kenneth Burke, amerikansk kritiker. Vant seg først et navn som musikkritiker, men orientere seg siden i retning av litteratur og estetikk. Hans studier i litteraturkritiske grunnproblemer har øvd stor innflytelse på moderne litteraturforskning, og han er ofte blitt karakterisert som «kritikernes kritiker». Av hans arbeider må nevnes The Philosophy of Literary Form (1941), A Grammar of Motives (1945) og A Rhetoric of Motives (1950).

 • Kirill av Turov

  Kirill av Turov (ca 1130–1181) var munk og biskop i fyrstedømmet Turov, som i dag ligger i Hviterussland. Han er en av de fremste representanter for den tidlige østslaviske litteraturen. Ingen samtidig historisk kilde nevner Kirills navn og hans biografi er i stor grad bygget opp av ettertiden, på tynt historisk grunnlag. Det er imidlertid bevart et knippe høyretoriske prekentekster hvorav minst åtte kan tilskrives Kirill med sikkerhet.

  Fra wikipedia

 • Martin Luther King jr.

  Martin Luther King jr.

 • Metafor

  Metaforer er ord, språklige uttrykk eller ulike former for billedspråk som brukes med overført betydning.

 • Retorikk

  Retorikk er læren om talekunst (gresk ρητωρ, rhêtôr, tale, og techne, kunst).

Mer om Rhetoric fra Vox Publicas arkiv