The fifth Rhetoric in Society Conference, June 24–27 2015

Rhetoric Society of Europa and the Polish Rhetorical Society are delighted to invite you to the fifth Rhetoric in Society conference in Warsaw June 24-27, 2015.

The Rhetoric Soci­ety of Europe orga­nizes a cycle of con­fer­ences, uni­fied by a com­mon top­ic: Rhetoric in Society.

The main pur­pose of the Rhetoric in Soci­ety con­fer­ences is to bring togeth­er schol­ars shar­ing a com­mon inter­est in the mod­ern appli­ca­tions of rhetoric as involved in dif­fer­ent con­tem­po­rary social phenomena.

After the suc­cess of the pre­vi­ous edi­tions, the Rhetoric in Soci­ety 5 con­fer­ence is orga­nized in col­lab­o­ra­tion with the Pol­ish Rhetor­i­cal Soci­ety in War­saw (24–27.06.2015). The venue of the con­fer­ence is the Uni­ver­si­ty of War­saw. The theme for the 2015 edi­tion is “Rhetoric in the Knowl­edge Society”.

Please go to the web­site for more infor­ma­tion and call for papers.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen