Richard Sennett

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Richard Sennett

  Fra SNL

 • Richard Sennett

  Richard Sennett, amerikansk sosiolog, utdannet ved Harvard-universitetet, professor ved New York-universitetet 1972–98, deretter ved London School of Economics.Sennett har samarbeidet med Michel Foucault og har mottatt betydelige impulser fra ham. Han betrakter seg som pluralistisk sosialist og har i sine seneste arbeider tatt til orde for en art anarkisme.Han arbeider hovedsakelig med urbanitetshistorie, og bruker dette som utgangspunkt for samfunnskritikk.

 • actio

  Actio er den femte og siste av de retoriske arbeidsfasene som er kjent fra klassisk retorikk.Denne fasen dreier seg om fremførelsen av talen eller foredraget. Her inngår det betydelige momenter av skuespillkunst, som stemmeføring, mimikk, bevegelser, gester. Talen er med andre ord ikke ferdig før den har blitt fremført; selve teksten blir i den forstand å regne som et manuskript eller som forberedende notater..

  Fra wikipedia

 • Offentlig rom

  Et offentlig rom er rent juridisk et fysisk territorium som alle har tilgang til.

 • Richard Sennett

  Richard Sennett (født 1.

 • Vilhelm Auberts minneforelesning

  Vilhelm Auberts minneforelesning er et arrangement til minne om Vilhelm Aubert hvor internasjonale akademikere inviteres til Oslo for å holde forelesningen og delta på seminar.