Hva sier Twitter-folket om WikiLeaks?

Visualisering av reaksjonene på den siste WikiLekkasjen.

Pub­lis­erin­gen av meldin­gene (“cables”) amerikanske diplo­mater har sendt hjem til uten­riks­de­parte­mentet har domin­ert det inter­nasjonale nyhets­bildet denne uken. 

Spiegel, Guardian, New York Times og andre har laget visuelle fram­still­inger av mate­ri­alet (se lenke­sam­ling hos Infos­thet­ics).

Men hva med reak­sjonene på og sam­tal­en om “cable­gate” i de sosiale medi­ene? Nick Diakopou­los ved Rut­gers Uni­ver­si­ty har brukt et verk­tøy utviklet ved hans arbei­d­splass til å visu­alis­ere meldin­gene folk har skrevet på Twit­ter om lekkasjen:

Se Diakopou­los’ egen beskriv­else av forsøket.

Verk­tøyet er kalt Vox Civ­i­tas, og er nøyere beskrevet på pros­jek­tets nett­side. Som man ser, gir det mulighet til å fil­trere reak­sjonene på tid­spunkt, ut fra nøkkelord som forekom­mer i mange meldinger, ut fra hold­ning og så videre. Nick & co tar gjerne imot tilbakemeldinger på løsningen.

TEMA

S

osiale
medier

67 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Havard, Offentlige data and Nick Diakopou­los, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Fak­ta først: Hva sier Twit­ter-folket om Wik­iLeaks? http://bit.ly/hBMEjR […]

  2. Artig verk­tøy det der, men det las­ta utrolig tregt..

til toppen