Robert Havemann

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Robert Havemann

  Fra SNL

 • Robert Havemann

  Robert Havemann var en tysk kjemiker. Han ble i 1943 dømt til døden for motstand mot Hitler, men ble ikke henrettet. Havemann var i 1946–1964 professor ved Humboldt-universitetet i Øst-Berlin. Først var han et partitro medlem av det østtyske kommunistpartiet, men ble på grunn av sin kritiske holdning avsatt fra sin universitetsstilling og senere utstøtt av det østtyske vitenskapsakademiet.

 • Bärbel Bohley

  Bärbel Bohley var en tysk kunstmålar og borgarrettsaktivist i DDR (Aust-Tyskland). Bohley var med på å grunnleggje borgarrettsgruppa Neues Forum. Ho var blant dei aller mest sentrale borgarrettsforkjemparane reformhausten 1989, då DDR braut saman. .

  Fra wikipedia

 • Jürgen Fuchs

  Jürgen Fuchs (født 19.

 • Robert Havemann

  Robert Havemann (født 11.

 • Volksgerichtshof

  Volksgerichtshof (VGH, folkedomstolen) var en spesialdomstol for høyforræderi og landsforræderi som eksisterte i Tyskland fra 1934 til 1945.