Kampklar

Siv Jensen er tøff, kampklar, og kjemper for sitt.
Siv Jensen er kampklar (Foto: Erna Solberg).

Nyheter blir van­ligvis skrevet på grunn av hen­delser. Noe skal helst skje ute i ver­den. En pseu­do-hen­delse er en lik­somhen­delse, en situ­asjon man skaper slik at den kan bli nyheter. Den van­lig­ste vari­anten er kan­skje den gode gam­le pressekon­fer­ansen, men det finnes en rekke mer oppfinn­somme typer.

Når statsmin­is­teren gjør noe, er sannsyn­ligheten stor for at medi­ene skriv­er om det. Når statsmin­is­teren filmer finans­min­is­teren i utradis­jonell bek­led­ning, øker sannsyn­ligheten ytterligere. Siv Jensen i ishock­eyut­styr? Ja, nå beg­yn­ner det nesten å bli dumt å ikke dekke saken.

Sosiale medi­er kan, hvis de brukes på rik­tig måte, være en veldig effek­tiv måte å få en sak på, og et bud­skap ut i redak­sjonelle medier:

«Reg­jerin­gen har nå bud­sjet­tkon­fer­anse, og som dere ser har jeg nå ikledd meg litt verneut­styr. Det han­dler om at kam­p­en nå er i gang om hva vi skal satse på i bud­sjet­tet for 2017. Da kom­mer alle til å ha mange sterke syn­spunk­ter. Da er det vik­tig for finans­min­is­teren å beskytte seg»

Slik kan en ultra­ko­rt videosnutt raskt nå frem til par­ti­ets støtte­spillere, som kan­skje bekym­r­er seg litt for at Jensens tidligere sterke stemme forsvin­ner litt i mylderet av ans­var, Finans­de­parte­ment og forhandlinger.

Par­ti­et hennes er i min­dretall­sreg­jer­ing og er omkranset av støt­teparti­er som står i kø for å avl­yse poli­tikken deres. Både nyhetssak­en og ishock­eykostymet som rekvisitt kom­mu­nis­er­er en enkel og grei beskjed: Siv Jensen er tøff, kamp­klar, og kjem­per for sitt.

Nyheter blir van­ligvis skrevet på grunn av hen­delser. Noe skal helst skje ute i ver­den. En pseu­do-hen­delse er en lik­somhen­delse, en situ­asjon man skaper slik at den kan bli nyheter. Den van­lig­ste vari­anten er kan­skje den gode gam­le pressekon­fer­ansen, men det finnes en rekke mer oppfinn­somme typer.

Når statsmin­is­teren gjør noe, er sannsyn­ligheten stor for at medi­ene skriv­er om det. Når statsmin­is­teren filmer finans­min­is­teren i utradis­jonell bek­led­ning, øker sannsyn­ligheten ytterligere. Siv Jensen i ishock­eyut­styr? Ja, nå beg­yn­ner det nesten å bli dumt å ikke dekke saken.

Sosiale medi­er kan, hvis de brukes på rik­tig måte, være en veldig effek­tiv måte å få en sak på, og et bud­skap ut i redak­sjonelle medier:

«Reg­jerin­gen har nå bud­sjet­tkon­fer­anse, og som dere ser har jeg nå ikledd meg litt verneut­styr. Det han­dler om at kam­p­en nå er i gang om hva vi skal satse på i bud­sjet­tet for 2017. Da kom­mer alle til å ha mange sterke syn­spunk­ter. Da er det vik­tig for finans­min­is­teren å beskytte seg»

Slik kan en ultra­ko­rt videosnutt raskt nå frem til par­ti­ets støtte­spillere, som kan­skje bekym­r­er seg litt for at Jensens tidligere sterke stemme forsvin­ner litt i mylderet av ans­var, Finans­de­parte­ment og forhandlinger.

Par­ti­et hennes er i min­dretall­sreg­jer­ing og er omkranset av støt­teparti­er som står i kø for å avl­yse poli­tikken deres. Både nyhetssak­en og ishock­eykostymet som rekvisitt kom­mu­nis­er­er en enkel og grei beskjed: Siv Jensen er tøff, kamp­klar, og kjem­per for sitt.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen