rødt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om rødt

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kildenett.no

  Stielie-tjophe ( Lue sammensydd av kiler )

 • Bilde: Kildenett.no

  Muadta ( Pesk )

 • Bilde: Kildenett.no

  Boenge-skuvmie ( Brystduk )

 • Bilde: Kildenett.no

  Voesse ( Sekk )

  Fra SNL

 • Rødt

  Rødt er et norsk politisk parti, stiftet i 2007. Etter at Arbeidernes Kommunistparti (AKP) og Rød Valgallianse (RV) la seg ned, dannet de samme miljøene Rødt for å samle kreftene på ytterste venstrefløy i Norge. Rød Ungdom fortsatte som Rødts ungdomsorganisasjon.Fra 2012 er Bjørnar Moxnes partileder. Marie Sneve Martinussen er første nestleder og Silje Josten Kjosbakken andre nestleder.

 • rødt

  Rødt, felles kjennetegn for fargetoner som omfatter gulrødt, høyrødt og blårødt – høyrødt representerer omslaget fra gulrødt til blårødt. Den langbølgede delen av sollysets spektrum, fra ca. 600 nm, blir av de fleste oppfattet som gulrødt, og nærmer seg høyrødt ved ca. 700 nm. I tillegg refererer rødlige farger til utenomspektrale fargetoner som kan frembringes gjennom additiv blanding av spektralrødt og spektralfiolett (jfr.

  Fra wikipedia

 • Norsk rødt fe

  Norsk rødt fe er en norsk rase av storfe som gjerne blir forkortet NRF. NRF er den dominerende storferasen i Norge og står for mesteparten av all melk- og storfekjøttproduksjon i landet.

 • Rødt

  Rødt (R) er et norsk sosialistisk politisk parti som ble innstiftet i mars 2007.

 • Rødt hår

  Rødt hår eller rødhåret refererer til en hårfarge på mennesker som varierer fra dyp rød-oransje til brunlig oransje til skinnende kobber.