Roland Barthes

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Roland Barthes

    Fra SNL

  • Roland Barthes

    Roland Barthes var en fransk litteraturforsker og essayist. Han hadde ingen tradisjonell universitetskarriere, men fikk mot slutten av sitt liv en professorstilling ved Collège de France, og ble regnet som en av Frankrikes fremste intellektuelle på 1950-, 1960- og 1970-tallet. Forfatterskapet hans vitner om stor evne til intellektuell fornyelse. Han var opptatt av eksistensialistisk og marxistisk filosofi, psykoanalyse, sosialantropologi og lingvistikk.

  • Roland

    Roland er eit mannsnamn som går tilbake til gammalhøgtysk Hrod-land. Forleddet tyder ‘ære’ og etterleddet ‘djerv’. Etterleddet -land tyder her altså ikkje ‘land’, men går tilbake til -nand med tydinga ‘djerv’ som i Ferdinand.