Sam Donaldson

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sam Donaldson

  Fra SNL

 • Democratic Unionist Party

  Democratic Unionist Party (DUP) er eit unionistisk parti i Nord-Irland. Lojalitet til unionen med Storbritannia og den britiske krona er ei sentralverdi for partiet. DUP er sosial-, kultur- og kristenkonservativt. Partiet er sterkt antirepublikansk, det vil seia at dei er tydelege motstandarar av irsk nasjonalisme og gjenforeining med republikken Irland.

 • Ernest Hemingway

  Ernest Hemingway var ein amerikansk forfattar med brei appell i samtida. Han har blitt ståande som ein av dei mest sentrale forfattarane i mellomkrigstida og 1900-talet i det heile. Med Farvel til våpnene skreiv han ein av dei viktigaste romanane om første verdskrigen – ein krig der han deltok og blei såra. I Og solen går sin gang portretterte han etterkrigsgenerasjonen «the lost generation».

  Fra wikipedia

 • Erich Priebke

  Erich Priebke (født 29.

 • Koalisjonen av villige

  Koalisjonen av villige (engelsk: coalition of the willing) er et begrep som oppstod etter 1990 for å beskrive deltagere i militære intervensjoner hvor FNs sikkerhetsråd ikke har blitt enige om en fredsbevarende operasjon.

 • Walter Donaldson

  Walter Donaldson (født 15.