Sam Donaldson

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sam Donaldson

  Fra wikipedia

 • Erich Priebke

  Erich Priebke (født 29.

 • Koalisjonen av villige

  Koalisjonen av villige (engelsk: coalition of the willing) er et begrep som oppstod etter 1990 for å beskrive deltagere i militære intervensjoner hvor FNs sikkerhetsråd ikke har blitt enige om en fredsbevarende operasjon.

 • Walter Donaldson

  Walter Donaldson (født 15.