Samfunnsviterne

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Samfunnsviterne

  Fra SNL

 • Samfunnsviterne

  Samfunnsviterne, yrkesorganisasjon/fagforening som organiserer arbeidstakere med høyere samfunnsvitenskapelig eller humanistisk utdanning, grunnlagt 1978. Samfunnsviterne er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne og har vel 12 000 medlemmer, blant disse ca. 1000 studentmedlemmer (2017). Sekretariatet ligger i Oslo. Leder siden 2016 (konstituert 1.

 • Akademikerne

  Akademikerne er en hovedorganisasjon for yrkesorganisasjoner (fagforeninger) som organiserer personer med utdanning fra universitet  eller vitenskapelig høyskole.Akademikerne har 13 medlemsorganisasjoner og opplever en betydelig vekst i medlemstallet med til sammen over 200 000 medlemmer (2017). Kari Sollien fra Den norske legeforening er styreleder siden oktober 2016.

  Fra wikipedia

 • Knut Aarbakke

  Knut Aarbakke (født 17.

 • Raimo Valle

  Raimo Valle (født 15.

 • Samfunnsviterne

  Samfunnsviterne er et fagforening som organiserer samfunnsvitere og humanister som enten har en høyere samfunnsvitenskapelig eller humanisisk utdannelse, eller studerer på bachelor eller masternivå i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin.

Mer om Samfunnsviterne fra Vox Publicas arkiv