Samfunnsviterne

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Samfunnsviterne

  Fra SNL

 • Samfunnsviterne

  Samfunnsviterne er en yrkesorganisasjon / fagforening som organiserer arbeidstakere med høyere samfunnsvitenskapelig eller humanistisk utdanning, grunnlagt 1978.Samfunnsviterne er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne og har vel 12 500 medlemmer, blant disse ca. 1000 studentmedlemmer (2018). Sekretariatet ligger i Oslo. Leder siden 2016 (konstituert 1.

 • Akademikerne

  Akademikerne er en hovedorganisasjon for yrkesorganisasjoner (fagforeninger) som organiserer personer med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole.Akademikerne har 13 medlemsorganisasjoner og har opplevd en betydelig vekst i medlemstallet med til sammen over 200 000 medlemmer (2018). Kari Sollien fra Den norske legeforening er styreleder siden oktober 2016.

  Fra wikipedia

 • Akademikerne

  Akademikerne er en hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole.

 • Knut Aarbakke

  Knut Aarbakke (født 17.

 • Samfunnsviterne

  Samfunnsviterne er et fagforening som organiserer samfunnsvitere og humanister som enten har en høyere samfunnsvitenskapelig eller humanisisk utdannelse, eller studerer på bachelor eller masternivå i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin.

Mer om Samfunnsviterne fra Vox Publicas arkiv