Samfunnsviterne

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Samfunnsviterne

  Fra SNL

 • Samfunnsviterne

  Samfunnsviterne er en yrkesorganisasjon/fagforening som organiserer arbeidstakere med høyere samfunnsvitenskapelig eller humanistisk utdanning. Samfunnsviterne er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne og har vel 15 300 medlemmer, blant disse 800–900 studentmedlemmer (2021). Sekretariatet ligger i Oslo. Leder siden 2016 (konstituert 1. august 2015) er Merete Nilsson.

 • Akademikerne

  Akademikerne er en hovedorganisasjon for yrkesorganisasjoner (fagforeninger) som organiserer personer med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne har 13 medlemsorganisasjoner med til sammen om lag 231 000 medlemmer (2021). Organisasjonen har opplevd en betydelig vekst i medlemstallet de siste årene. Kari Sollien fra Den norske legeforening var styreleder fra 2016–2021.

  Fra wikipedia

 • Akademikerne

  Akademikerne er en hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole.

 • Merete Nilsson

  Merete Nilsson (født 1969) er en norsk fagforeningsleder fra Trondheim.

 • Samfunnsviterne

  Samfunnsviterne er en fagforening som organiserer samfunnsvitere og humanister som enten har en høyere samfunnsvitenskapelig eller humanisisk utdannelse, eller studerer på bachelor eller masternivå i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin.Organisasjonen har sin opprinnelse i Statsviternes Yrkesforening (SY) fra midten av 1970-tallet.

Mer om Samfunnsviterne fra Vox Publicas arkiv