Samfunnsviterne

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Samfunnsviterne

  Fra SNL

 • Samfunnsviterne

  Samfunnsviterne er en yrkesorganisasjon/fagforening som organiserer arbeidstakere med høyere samfunnsvitenskapelig eller humanistisk utdanning. Samfunnsviterne er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne og har 18 000 medlemmer, blant disse nesten 900 studentmedlemmer (2023). Sekretariatet ligger i Oslo sentrum. Organisasjonen utgir medlemsmagasinet Samfunnsviteren seks ganger i året.

 • Akademikerne

  Akademikerne er en hovedorganisasjon for yrkesorganisasjoner (fagforeninger) som organiserer personer med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne har 13 medlemsorganisasjoner med til sammen over 255 000 medlemmer (2023). Organisasjonen har opplevd en betydelig vekst i medlemstallet de siste årene. Lise Lyngsnes Randeberg er valgt til styreleder siden oktober 2022 etter å ha vært konstituert i vervet siden desember 2021.

  Fra wikipedia

 • Akademikerne

  Akademikerne er en hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole.

 • Merete Nilsson

  Merete Nilsson (født 1969) er en norsk fagforeningsleder fra Trondheim.

 • Samfunnsviterne

  Samfunnsviterne er en fagforening som organiserer samfunnsvitere og humanister som enten har en høyere samfunnsvitenskapelig eller humanisisk utdannelse, eller studerer på bachelor eller masternivå i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin.

Mer om Samfunnsviterne fra Vox Publicas arkiv