Samuel Conrad Schwach

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Samuel Conrad Schwach

  Samuel Conrad Schwach var en polskfødt norsk boktrykker, bokhandler og avis-utgiver. Han drev trykkeri i Christiania (Oslo) fra 1758 og er særlig kjent for å ha startet Norges første avis, Norske Intelligenz-Seddeler, i 1763.

 • avis

  En avis er en regelmessig publikasjon som orienterer allmennheten om begivenheter og aktuelle spørsmål gjennom nyheter, artikler, kunngjøringer og annonser. Tidligere ble aviser publisert på papir, men i dag publiseres aviser i all hovedsak enten kun digitalt på internett eller både i papirformat og digitalt. I første halvår av 2023 er kun fire prosent av avisopplaget rent papiropplag, mens 60 prosent av avisopplaget er heldigitalt.

  Fra wikipedia

 • Boktrykk

  Boktrykk er den tradisjonelle betegnelsen for trykking med typografisk teknikk.

 • Norske Intelligenz-Seddeler

  Norske Intelligenz-Seddeler var Norges første ordinære avis.

 • Samuel Conrad Schwach

  Samuel Conrad Schwach (født i Stettin, sannsynligvis i 1731, død i Christiania 1781) var en boktrykkersvenn.