Sekularisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sekularisme

  Fra SNL

 • sekularisme

  Begrepet sekularisme viser til en moderne politisk doktrine eller ideologi som vektlegger et skille mellom stat og religion. Dette innebærer at statsborgernes religiøse eller livssynsmessige overbevisninger er en privatsak. Det vil også si at politikk og lovgivning ikke eksklusivt kan utgå fra bestemte religiøse eller livssynsmessige overbevisninger.Politisk sekularisme kan imidlertid ikke identifiseres med et absolutt skille mellom religion og stat.

 • George Jacob Holyoake

  George Jacob Holyoake var en britisk sosialpolitiker og sosialreformator. Han er kjent for å ha introdusert begrepet sekularisme. Holyoake arbeidet for å bedre arbeidernes kår, reiste rundt som foredragsholder, og skrev også flittig. Fra 1846 utgav han tidsskriftet The Reasoner, og virket for kooperasjonen. Han grunnla også en lære, som han kalte sekularisme, et system hvor plikten baseres på rent menneskelige betraktninger og samvittigheten alene er rettesnor, uten hensyn til gudstro eller lignende, og som holder seg til materielle midler i alle spørsmål om fremskritt og forbedring.

  Fra wikipedia

 • Fatah

  Fatah, eller al Fatah, er en palestinsk frigjøringsorganisasjon og viktigste deltager i PLO. Organisasjonen ble grunnlagt av Yasir Arafat og ble gjennom mange tiår ledet av ham.

 • Palestinas frigjøringsorganisasjon

  Palestinas frigjøringsorganisasjon (PLO) (arabisk: Munazzamatu t-tahrîri filistînîya) ble opprettet den 28.

 • Sekularisering

  Ordet sekularisering kommer av det franske verbet séculariser, som ble tatt i bruk på 1600-tallet om overføring av kirkens eiendom til staten.

Mer om Sekularisme fra Vox Publicas arkiv