Skatteliste

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Skatteliste

  Fra SNL

 • genealogi

  Genealogi er studiet av de enkelte slekters opprinnelse og sammenheng. I dagligtalen dekker begrepene et bredt tilfang av aktiviteter, alt fra amatørenes innsamling og sammenstilling av opplysninger om egen slekt til dyptgående studier av primærkilder og utprøving av hypoteser om sammenhenger mellom enkeltpersoner og slekter ut fra strengt vitenskapelige prinsipper.

 • Postverket i Norge

  Postverk er statlige eller private institusjoner som utfører posttjenester. Postverket i Norge ble etablert i 1647 og noen år etter at Danmark, Sverige og Finland fikk sine nasjonale postverk. Nest etter sorenskriverembetet er postverket landets eldste statsinstitusjon. Postverket var i 349 år en statlig forvaltningsorganisasjon som i 1996 ble et særlovsselskap, og i 2002 omdannet til aksjeselskapet Posten Norge AS.

  Fra wikipedia

 • Gustav Magnar Witzøe

  Gustav Magnar Witzøe (født 1993) er norsk bedriftseier i sjømatnæringen.

 • Olav Thon

  Olav Thon (født 1923) er en norsk forretningsmann og en av Norges rikeste personer, med en formue for skatteformål på ca.

 • Skatteliste

  Skattelister er et norsk registersystem som gir oversikt over privatpersoners inntekt, formue og skatteinnbetaling.

Mer om Skatteliste fra Vox Publicas arkiv