Skatteliste

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Skatteliste

    Fra SNL

  • genealogi

    Genealogi er studiet av de enkelte slekters opprinnelse og sammenheng. I dagligtalen dekker begrepene et bredt tilfang av aktiviteter, alt fra amatørenes innsamling og sammenstilling av opplysninger om egen slekt til dyptgående studier av primærkilder og utprøving av hypoteser om sammenhenger mellom enkeltpersoner og slekter ut fra strengt vitenskapelige prinsipper.

  • Postverket i Norge

    Postverk er statlige eller private institusjoner som utfører posttjenester. Postverket i Norge ble etablert i 1647 og noen år etter at Danmark, Sverige og Finland fikk sine nasjonale postverk. Nest etter sorenskriverembetet er postverket landets eldste statsinstitusjon.Postverket var i 349 år en statlig forvaltningsorganisasjon som i 1996 ble et særlovsselskap, og i 2002 omdannet til aksjeselskapet Posten Norge AS.

Mer om Skatteliste fra Vox Publicas arkiv