Skatteliste

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Skatteliste

  Fra SNL

 • genealogi

  Genealogi er studiet av de enkelte slekters opprinnelse og sammenheng. I dagligtalen dekker begrepene et bredt tilfang av aktiviteter, alt fra amatørenes innsamling og sammenstilling av opplysninger om egen slekt til dyptgående studier av primærkilder og utprøving av hypoteser om sammenhenger mellom enkeltpersoner og slekter ut fra strengt vitenskapelige prinsipper.

  Fra wikipedia

 • Gustav Magnar Witzøe

  Gustav Magnar Witzøe (født 1993 på Frøya i Trøndelag) er norsk bedriftseier i sjømatnæringen.

 • Skattelister

  Skattelister er et norsk registersystem som gir oversikt over privatpersoners inntekt, formue og skatteinnbetaling.

 • Tshawe Baqwa

  Tshawe Baqwa (født 6.

Mer om Skatteliste fra Vox Publicas arkiv