smittestopp

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om smittestopp

  Fra SNL

 • Smittestopp

  Smittestopp var en smittesporingsapp for smarttelefon som ble utviklet av Folkehelseinstituttet (FHI) for å hindre spredningen av koronaviruset under COVID-19 pandemien. Appen var frivillig å laste ned, og formålet var å gi beskjed når man hadde vært i nær kontakt med noen som rapporterte å ha blitt smittet av viruset.

  Fra wikipedia

 • Norge under koronapandemien

  Norge under koronapandemien er en oversikt over utbredelsen av sars-CoV-2 i Norge og tiltakene mot smitte som ble innført i landet.

 • Regionreformen i Norge

  Regionreformen i Norge var en reform av fylkesstrukturen i Norge, hvor 19 fylker ble redusert til 11.

 • Smittestopp

  Smittestopp var en norsk mobilapplikasjon utviklet av Simula Research Laboratory i regi av Folkehelseinstituttet for å bidra til å bekjempe koronaviruspandemien i 2020 ved tiltak for smitteforebygging.