SMS

Short Message Service (SMS) er en tjeneste som er tilgjengelig på de fleste moderne mobiltelefoner. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om SMS

    Fra SNL

  • SMS

    SMS er en mobiltelefontjeneste som lar brukere utveksle tekstmeldinger. Meldingene sendes til en mobiltelefon, enten fra en annen mobiltelefon eller fra en PC med internett-tilgang og applikasjon for SMS. Tjenesten er grunnlaget for flere typer tilleggstjenester, der man kan få meldinger om børskurser, forsinkede fly, nummersøk og liknende. SMS brukes også i stor grad til markedsføring.

  • sparing med skattefradrag

    Sparing med skattefradrag var en norsk spareordning i perioden 1975–1992 som avløste den tidligere ordningen med skattefri banksparing. En skattyter som inngikk avtale med en bank om regelmessig sparing av et bestemt årlig beløp i 10 år, kunne under visse forutsetninger få et fradrag i utlignet inntektsskatt med et beløp som svarte til en bestemt prosent av det oppsparte beløp per år.