SMS

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om SMS

  Fra SNL

 • SMS

  SMS er en mobiltelefontjeneste som lar brukere utveksle enkle tekstmeldinger. SMS er basert på formatet brukt i tidligere personsøkerprotokoller. SMS-meldinger sendes til en mobiltelefon, enten fra en annen mobiltelefon eller fra en PC med internett-tilgang og applikasjon for SMS. Tjenesten er grunnlaget for flere typer tilleggstjenester, der man kan få meldinger om børskurser, forsinkede fly, nummersøk og liknende.

 • sparing med skattefradrag

  Sparing med skattefradrag var en norsk spareordning i perioden 1975–1992 som avløste den tidligere ordningen med skattefri banksparing. En skattyter som inngikk avtale med en bank om regelmessig sparing av et bestemt årlig beløp i 10 år, kunne under visse forutsetninger få et fradrag i utlignet inntektsskatt med et beløp som svarte til en bestemt prosent av det oppsparte beløp per år.

  Fra wikipedia

 • SMS «Scharnhorst»

  SMS «Scharnhorst» var et tysk krigsskip oppkalt etter den tyske feltherre Gerhard von Scharnhorst.

 • SMS «Schlesien»

  SMS «Schlesien» var et tysk slagskip av Deutschland-klassen.

 • Short Message Service

  Short Message Service (SMS) er en tjeneste som er tilgjengelig på de fleste moderne mobiltelefoner.