Alvorspraten på SMS

Erna og Knut Arilds tekstmeldinger egner seg bedre til kosebesøk enn til strategisk brannslukking.
Foto: Skjermdump fra Erna Solbergs Facebook-profil.

Statsmin­is­ter Erna Sol­bergs (H) besøk hos forel­drene til Knut Arild Harei­de (KrF) på Rubbestad­ne­set er nok som­merens minst spontane.

Menin­gen er å knytte Høyre og KrFs kurs sam­men mot val­get foran medi­ene. Det er nesten flere kam­er­aer og mikro­fon­er enn lap­per og jordbær.

Like før ankomst la Sol­berg ut et skjerm­bilde av en SMS-utvek­sling med Harei­de på sin Facebook-profil:

Skjer­mdump fra Erna Sol­bergs Facebook-side.

Noe senere i val­gkam­p­en, da det ble klart at KrF ikke øns­ket å dri­ve val­gkamp med de tre andre par­tiene på borg­erlig side, fikk offent­ligheten se en annen SMS-seanse.

Over­gan­gen fra lappe-glede til brannslukking er skarp.

Der den første utvek­slin­gen frem­står som triv­elig og impul­siv, bær­er den andre en velk­jent eim av plan­lagt spon­tan­itet. Harei­de har til og med byt­tet målform.

Foto: Skjer­mdump fra Erna Sol­bergs Facebook-side.

SMS-skjerm­bilder er en ny sjanger i norsk poli­tisk kommunikasjon.

Bildene gir følelsen av å lese over skul­deren til poli­tik­eren selv. Et direk­te innblikk i topp-poli­tik­ernes pri­vate kom­mu­nikasjons­form mel­lom hveran­dre. Skjerm­bildene kom­mer med egne, visuelle pås­tander om ekthet.

Meldin­gene mel­lom to men­nesker må da være en san­nere rep­re­sen­tasjon enn medi­enes frem­still­ing av hva par­tiled­erne tenker og gjør?

Første gang fun­ger­er det. Andre gang kom­mer det per­son­lige preget på kant med poli­tik­ernes strate­giske ønske om å dempe mediestøy.

Eksem­pelet Harei­de og Sol­berg vis­er at grepet egn­er seg bedre til kosebeskjed­er enn poli­tisk brannslukking. Brukes det til sist­nevnte, klar­er ikke SMS-ens form­språk å dekke over en velk­jent sjanger: pressemeldingen.

Statsmin­is­ter Erna Sol­bergs (H) besøk hos forel­drene til Knut Arild Harei­de (KrF) på Rubbestad­ne­set er nok som­merens minst spontane.

Menin­gen er å knytte Høyre og KrFs kurs sam­men mot val­get foran medi­ene. Det er nesten flere kam­er­aer og mikro­fon­er enn lap­per og jordbær.

Like før ankomst la Sol­berg ut et skjerm­bilde av en SMS-utvek­sling med Harei­de på sin Facebook-profil:

Skjer­mdump fra Erna Sol­bergs Facebook-side.

Noe senere i val­gkam­p­en, da det ble klart at KrF ikke øns­ket å dri­ve val­gkamp med de tre andre par­tiene på borg­erlig side, fikk offent­ligheten se en annen SMS-seanse.

Over­gan­gen fra lappe-glede til brannslukking er skarp.

Der den første utvek­slin­gen frem­står som triv­elig og impul­siv, bær­er den andre en velk­jent eim av plan­lagt spon­tan­itet. Harei­de har til og med byt­tet målform.

Foto: Skjer­mdump fra Erna Sol­bergs Facebook-side.

SMS-skjerm­bilder er en ny sjanger i norsk poli­tisk kommunikasjon.

Bildene gir følelsen av å lese over skul­deren til poli­tik­eren selv. Et direk­te innblikk i topp-poli­tik­ernes pri­vate kom­mu­nikasjons­form mel­lom hveran­dre. Skjerm­bildene kom­mer med egne, visuelle pås­tander om ekthet.

Meldin­gene mel­lom to men­nesker må da være en san­nere rep­re­sen­tasjon enn medi­enes frem­still­ing av hva par­tiled­erne tenker og gjør?

Første gang fun­ger­er det. Andre gang kom­mer det per­son­lige preget på kant med poli­tik­ernes strate­giske ønske om å dempe mediestøy.

Eksem­pelet Harei­de og Sol­berg vis­er at grepet egn­er seg bedre til kosebeskjed­er enn poli­tisk brannslukking. Brukes det til sist­nevnte, klar­er ikke SMS-ens form­språk å dekke over en velk­jent sjanger: pressemeldingen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen