Sosialpsykologi

Denne artikkelen handler om begrepet sosialpsykologi og forholdet mellom fagfelt med dette navnet. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sosialpsykologi

  Fra SNL

 • sosialpsykologi

  Sosialpsykologi er den del av psykologien som omhandler hvordan individets tenkning, emosjoner, verdier, holdninger og atferd påvirkes av andre mennesker. Men det omvendte, at individet selv påvirker andre i det sosiale rom, inngår også. Sosialpsykologien har typisk fokus på individet i en sosial situasjon.Siden tidlig på 1900-tallet har sosialpsykologien fremstått som en selvstendig forskningsgren med egne, karakteristiske problemstillinger og arbeidsmetoder..

 • skjema

  Skjema er i psykologien et sett av tanker man har om noe, for eksempel om en selv, en annen person eller en hendelse. Skjemaer vekkes gjerne til live av holdepunkter som inngår i skjemaet. Et eksempel på et skjema er når man på sykehuset ser en person i hvit frakk og automatisk tenker «lege».Aktivering av et skjema innebærer at forståelsen foregår raskere og ut fra begrenset informasjon, men ulempen er at forståelsen i for stor grad kan bli et produkt av egen tenkning («top-down»-tenkning) og ikke basert på videre tolkning av ytre inntrykk.Sosialpsykologien, spesielt sosial kognisjon, opererer med ulike skjemaer, eksempelvis personskjemaer, selvskjemaer og rolleskjemaer.Skjemaer som inkluderer en typisk handling og interaksjon med andre kalles gjerne et «script».

  Fra wikipedia

 • Sosialpsykologi

  Denne artikkelen handler om begrepet sosialpsykologi og forholdet mellom fagfelt med dette navnet.

 • Sosialpsykologi (psykologi)

  Sosialpsykologi er et stort fagfelt innenfor psykologien.

 • Sosialpsykologi (sosiologi)

  Sosialpsykologi oppfattes til dels som en disiplin innen sosiologifaget og til dels som et selvstendig fag som står nær sosiologi, som fokuserer på sosial handling og forholdet mellom personlighet, verdier og sinnet på den ene siden og sosial struktur og kultur på den andre.

Mer om Sosialpsykologi fra Vox Publicas arkiv

 • Retorikk og medievitenskap

  Hvorfor skal man ha forskere, studier og utdanninger i retorikk? Vi har jo allerede medievitenskap. Ja, men retorikk og medievitenskap er ikke det samme....

 • Offentlighet

  Begrepet offentlighet er tema for det første bidraget i Vox Publicas Wikipedia-stafett....