Sosialpsykologi

Denne artikkelen handler om begrepet sosialpsykologi og forholdet mellom fagfelt med dette navnet. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sosialpsykologi

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Domkirkeodden

  POLITISK MØTE I MOLUNDEN

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

  Hvordan skal det gå med Lisawo og Jusseth? Te amo- refleksjon rundt julen

  Fra SNL

 • sosialpsykologi

  Sosialpsykologi er den del av psykologien som omhandler det sosiale samspillet mellom mennesker og hvordan det formes av verdier, holdninger, sosiale systemer og den aktuelle situasjon. Sosialpsykologien har typisk fokus på individet i en sosial situasjon. Siden tidlig på 1900-tallet har sosialpsykologien fremstått som en selvstendig forskningsgren med egne, karakteristiske problemstillinger og arbeidsmetoder..

 • skjema

  Skjema er i psykologien et sett av tanker man har om noe, for eksempel en selv, en annen person eller en hendelse. Skjemaer vekkes gjerne til live av holdepunkter som inngår i skjemaet. Et eksempel på et skjema er når man på sykehuset ser en person i hvit frakk og automatisk tenker «lege».Aktivering av et skjema innebærer at forståelsen foregår raskere og ut fra begrenset informasjon, men ulempen er at forståelsen i for stor grad kan bli et produkt av egen tenkning («top-down»-tenkning).Sosialpsykologien, spesielt sosial kognisjon, opererer med ulike skjemaer, eksempelvis personskjemaer, selvskjemaer og rolleskjemaer.Skjemaer som inkluderer en typisk handling og interaksjon med andre kalles gjerne et «script».

  Fra wikipedia

 • Sosialpsykologi

  Denne artikkelen handler om begrepet sosialpsykologi og forholdet mellom fagfelt med dette navnet.

 • Sosialpsykologi (psykologi)

  Sosialpsykologi er et stort fagfelt innenfor psykologien.

 • Tilskuereffekten

  Tilskuereffekten er når individer unngår å hjelpe andre i en nødssituasjon , på grunn av andre menneskers tilstedeværelse (innbilt eller virkelig), og er et fenomen innen sosialpsykologi.

Mer om Sosialpsykologi fra Vox Publicas arkiv

 • Retorikk og medievitenskap

  Hvorfor skal man ha forskere, studier og utdanninger i retorikk? Vi har jo allerede medievitenskap. Ja, men retorikk og medievitenskap er ikke det samme....

 • Offentlighet

  Begrepet offentlighet er tema for det første bidraget i Vox Publicas Wikipedia-stafett....