Språkanalyse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Språkanalyse

  Fra SNL

 • språkanalyse

  Språkanalyse er en språkvitenskapelig analyse av en persons muntlige tale.For å avklare hvem en utlending er (identiteten) vil det noen ganger være nødvendig å gjennomføre en språkanalyse. Dette gjennomføres som en av mange tilleggsundersøkelser når utlendingen ikke kan klargjøre eller sannsynliggjøre sin identitet gjennom fremleggelse av pass eller andre identitetsdokumenter.Gjennom språkanalyser gjort av autoriserte tolker kan man avklare den geografiske tilhørigheten til personen.

 • Arne Næss

  Arne Næss var en norsk filosof som var en de mest innflytelsesrike intellektuelle i Norge i andre halvdel av 1900-tallet. Gjennom Næss' innflytelse fikk analytisk filosofi en dominerende stilling i Norge i tiårene etter andre verdenskrig. Han var også kjent som fjellklatrer, friluftsmann og aktivist i norsk natur- og miljøvern. I Norge ble han særlig kjent gjennom sin deltakelse i aksjonene mot utbyggingen av Mardøla (1970) og Alta (1979–1981, se Alta-saken).

  Fra wikipedia

 • Mytem

  Mytem er innenfor mytologi en sjelden gullklump av en myte som ikke kan reduseres; det uforanderlige elementet, ikke ulikt en kulturell mem; ett som alltid kan bli delt med andre, relaterte mytemer og settes sammen på ulike måter – «sammenbuntet» i Claude Lévi-Strauss' bilde – eller sammenkoblet i mer kompliserte forhold, som et molekyl i en sammensetning.

 • Skolastikk

  Skolastikken (av latin scholasticus = lærd) var en teologisk og filosofisk retning, utbredt på katedral- og klosterskoler i Europa fra 1100- til 1500-tallet, og opptatt av å forene kristen dogmatikk med Platon og Aristoteles' logikk.Thomas Aquinas var den mest betydningsfulle bidragsyteren, med sitt ønske om å bygge bro mellom tro og fornuft.