Språkanalyse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Språkanalyse

  Fra SNL

 • språkanalyse

  Språkanalyse er en språkvitenskapelig analyse av en persons muntlige tale.For å avklare hvem en utlending er (identiteten) vil det noen ganger være nødvendig å gjennomføre en språkanalyse. Dette gjennomføres som en av mange tilleggsundersøkelser når utlendingen ikke kan klargjøre eller sannsynliggjøre sin identitet gjennom fremleggelse av pass eller andre identitetsdokumenter.Gjennom språkanalyser gjort av autoriserte tolker kan man avklare den geografiske tilhørigheten til personen.

 • Andreas Hofgaard Winsnes

  Andreas Hofgaard Winsnes var en norsk idé- og litteraturhistoriker. Han var grunnleggeren av studieretningen idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Winsnes ble en hovedskikkelse i «den annen front» i norsk åndsliv – med brodd mot den dominerende positivismen og naturalismen, i forsvar for et humanistisk menneske- og kultursyn. Hans syn og holdning hadde et idealistisk, kulturkonservativt grunnpreg, etter hvert med en dyp forankring i en kristen livsanskuelse.

  Fra wikipedia

 • Analytisk filosofi

  Analytisk filosofi er et samlebegrep for en filosofisk strømning med sitt utspring i mellomkrigstidens Sentral-Europa sentrert rundt analyse som filosofisk metode.

 • Mytem

  Mytem er innenfor mytologi en sjelden gullklump av en myte som ikke kan reduseres; det uforanderlige elementet, ikke ulikt en kulturell mem; ett som alltid kan bli delt med andre, relaterte mytemer og settes sammen på ulike måter – «sammenbuntet» i Claude Lévi-Strauss' bilde – eller sammenkoblet i mer kompliserte forhold, som et molekyl i en sammensetning.

 • Skolastikk

  Skolastikken (av latin scholasticus = lærd) var en teologisk og filosofisk retning, utbredt på katedral- og klosterskoler i Europa fra 1100- til 1500-tallet, og opptatt av å forene kristen dogmatikk med Platon og Aristoteles' logikk.