Stopp Islamiseringen av Norge

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Pegida

  Pegida er en anti-islamsk populistisk politisk bevegelse som var mest aktiv i Tyskland på midten av 2010-tallet. Pegida ble stiftet i den tyske byen Dresden i 2014, men fikk siden avleggere i flere tyske byer og i andre europeiske land, inkludert Norge.Pegida fremstiller seg selv som en humanistisk protestbevegelse mot muslimsk innvandring og påvirkning fra islam, og har kommet med kraftig kritikk av innvandringspolitikken i flere europeiske land.

 • diskriminerende og hatefulle ytringer

  Med diskriminerende og hatefulle ytringer menes ytringer som er straffbare fordi de har et kvalifisert krenkende innhold. Straffeloven § 185 slår fast at «Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen» på grunn av personens gruppebaserte tilhørighet. Gruppebasert tilhørighet kan for eksempel være hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller nedsatt funksjonsevne.

  Fra wikipedia

 • Arne Tumyr

  Arne Tumyr (født 6.

 • Lars Thorsen

  Lars Thorsen (født 1966) er lederen av den anti-islamske grupperingen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

 • Stopp islamiseringen av Norge

  Stopp islamiseringen av Norge (SIAN, tidligere kjent som Forum mot islamisering, FOMI) er en norsk gruppering som selv beskriver seg som anti-islamsk.

Mer om Stopp Islamiseringen av Norge fra Vox Publicas arkiv