Stopp Islamiseringen av Norge

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Pegida

  Pegida er en anti-islamsk populistisk politisk bevegelse som var mest aktiv i Tyskland på midten av 2010-tallet. Pegida ble stiftet i den tyske byen Dresden i 2014, men fikk siden avleggere i flere tyske byer og i andre europeiske land, inkludert Norge.Pegida fremstiller seg selv som en humanistisk protestbevegelse mot muslimsk innvandring og påvirkning fra islam, og har kommet med kraftig kritikk av innvandringspolitikken i flere europeiske land.

 • antifascisme

  Antifascisme er en transnasjonal politisk bevegelse og et tankesett som fremmer aktiv politisk motstand mot organisert fascisme, nazisme og høyreekstremisme. Sentralt i den moderne antifascismen ligger tanken om at fascistiske bevegelser må stanses gjennom sivile og direkte aksjoner. Dette bygger på antagelsen om at fascistiske bevegelser kan få alvorlige konsekvenser for samfunnet dersom de får fritt spillerom, slik historien har vist.I praksis utgjør ikke antifascismen en enhetlig politisk ideologi, gruppe eller organisasjon.

  Fra wikipedia

 • Arne Tumyr

  Arne Tumyr (født 6.

 • Lars Thorsen

  Lars Thorsen (født 1966) er lederen av den anti-islamske grupperingen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

 • Stopp islamiseringen av Norge

  Stopp islamiseringen av Norge (SIAN, tidligere kjent som Forum mot islamisering, FOMI) er en norsk gruppering som selv beskriver seg som anti-islamsk.

Mer om Stopp Islamiseringen av Norge fra Vox Publicas arkiv