stordata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om stordata

  Fra SNL

 • stordata

  Stordata er store mengder med digitale data, samt teknologi og analysemetodikk knyttet til datamengder som er for store, for mangeartede og for ustrukturerte til at man kan benytte tradisjonelle teknikker for å hente ut informasjon. Begrepet stordata er derfor nå tett koblet til data-analytikk (data analytics) der en bruker matematiske analyser og statistikk, kombinert med programvare basert på maskinlæring og dyplæring (deep learning), til å finne sammenhenger og trender.

 • Scali

  Scali AS var en norsk produsent av spesialiserte superdatamaskiner og programvare for dataklynger. Firmaet ble grunnlagt i 1997 av eksperter fra tidligere Norsk Data og ble senere kjøpt opp av Platform Computing. Scalis mest kjente programvareprodukt var Scali Manage og Scali MPI Connect. Sistnevnte var en proprietær implementasjon av standarden MPI («Message Passing Interface»).  Mesteparten av omsetningen gikk til utlandet gjennom partnere som HP, SGI, Dell, IBM og Fujitsu Siemens, alle sammen store maskinleverandører.

  Fra wikipedia

 • Forretningsinnsikt

  Forretningsinnsikt, også kjent under det engelske navnet «business intelligence» (BI) eller direkte oversettelser som virksomhetsetterretning eller forretningsintelligens, er et felt innen informasjonsteknologi som gir beslutningsstøtte på bakgrunn av data, og brukes ofte til å fremskaffe mer eller mindre virksomhetskritisk informasjon ved å trekke ut riktige data fra store datamengder.

 • Stordata

  Stordata (fra engelsk «big data») er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy.Stordata og «big data» er moteord som ofte benyttes i markedsføring av selskaper som har utviklet teknologi som er i stand til å behandle slike datasett.

 • Årets ord

  Årets ord er en kåring av et nyord i norsk språk eller ord av nyere dato som har preget året.

Mer om stordata fra Vox Publicas arkiv