stordata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om stordata

  Fra SNL

 • stordata

  Stordata, teknologi og analysemetodikk knyttet til datamengder som er for store, for mangeartede og for ustrukturerte til at man kan benytte tradisjonelle teknikker for å hente ut informasjon. I tillegg til egenskaper knyttet til informasjonskvalitet og informasjonssikkerhet, er det vanlig å skille mellom ulike typer stordata ved hjelp av disse egenskapene: Volum: mengden av data Innsamlingshastighet: hvor fort nye data genereres heterogenitet: hvor mange forkjellige typer data som samles inn, for eksempel bilder, aktivitet på sosiale medier, eller sensoravlesninger .

 • Scali

  Scali AS var en norsk produsent av spesialiserte superdatamaskiner og programvare for dataklynger. Firmaet ble grunnlagt i 1997 av eksperter fra tidligere Norsk Data og ble senere kjøpt opp av Platform Computing. Scalis mest kjente programvareprodukt var Scali Manage og Scali MPI Connect. Sistnevnte var en proprietær implementasjon av standarden MPI («Message Passing Interface»).  Mesteparten av omsetningen gikk til utlandet gjennom partnere som HP, SGI, Dell, IBM og Fujitsu Siemens, alle sammen store maskinleverandører.

  Fra wikipedia

 • Alan Turing

  Alan Mathison Turing (; født 23.

 • Forretningsinnsikt

  Forretningsinnsikt, også kjent under det engelske navnet «business intelligence» (BI) eller direkte oversettelser som virksomhetsetterretning eller forretningsintelligens, er et felt innen informasjonsteknologi som gir beslutningsstøtte på bakgrunn av data, og brukes ofte til å fremskaffe mer eller mindre virksomhetskritisk informasjon ved å trekke ut riktige data fra store datamengder.

 • Stordata

  Stordata (fra engelsk «big data») er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy.Stordata og «big data» er moteord som ofte benyttes i markedsføring av selskaper som har utviklet teknologi som er i stand til å behandle slike datasett.

Mer om stordata fra Vox Publicas arkiv