stordata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om stordata

  Fra SNL

 • stordata

  Stordata er store mengder med digitale data, samt teknologi og analysemetodikk knyttet til datamengder som er for store, for mangeartede og for ustrukturerte til at man kan benytte tradisjonelle teknikker for å hente ut informasjon.Begrepet stordata er derfor nå tett koblet til data-analytikk (data analytics) der en bruker matematiske analyser og statistikk, kombinert med programvare basert på maskinlæring og dyplæring (deep learning), til å finne sammenhenger og trender.

 • den fjerde industrielle revolusjon

  Den fjerde industrielle revolusjon er en beskrivelse av en økt digitalisering av industrielle systemer der maskiner, utstyr, og mennesker samarbeider i et integrert digitalt nettverk. Data og informasjon flyter (mest mulig) i sann tid, og avanserte algoritmer, maskinlæring og kunstig intelligens utnyttes til å øke industrisystemets produktivitet, kvalitet og adaptivitet.

  Fra wikipedia

 • Analytikk

  Analytikk er et fagfelt som omhandler systematiske beregninger og analyse av data eller statistikk.

 • Datavitenskap

  Datavitenskap er et tverrfaglig felt som bruker statistikk, vitenskapelige metoder, prosesser, algoritmer og systemer for å generere kunnskap og innsikt fra støyete, strukturerte og ustrukturerte data.

 • Stordata

  Stordata (fra engelsk «big data») er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy.

Mer om stordata fra Vox Publicas arkiv