strategisk kommunikasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om strategisk kommunikasjon

  Fra SNL

 • innholdsmarkedsføring

  Innholdsmarkedsføring, content marketing, er former for markedsføring som utnytter medieinnhold rettet mot utvalgte målgrupper for å utvikle positive kunderelasjoner. Det skiller seg fra tradisjonell reklame som gjerne er mer direkte salgsorientert. Innholdsmarkedsføring etterligner gjerne journalistiske sjangere og virkemidler. Innholdsmarkedsføring i trykksaker og i trykte medier har lange tradisjoner.

 • PR

  PR (public relations) er en organisasjons planlagte og strategiske kommunikasjon med sine omgivelser. Dette inkluderer omdømmebygging, generell opplysningsvirksomhet, pressetjeneste, opparbeidelse av goodwill og liknende.PR er både informasjon og samfunnskontakt, eller «[...] den langsiktige og overordnede planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av en organisasjons kommunikasjon, både overfor eksterne og interne interessenter – grupperinger som kan påvirke en organisasjons muligheter til å nå sine mål» (James Grunig, 1992).Innen markedsføring inngår PR også i bedriftens samlede markedskommunikasjon ved siden av reklame, personlig salg og andre salgsfremmende tiltak.

  Fra wikipedia

 • Forsvaret kommunikasjon

  Forsvaret kommunikasjon, forkortet FKOM, er en enhet i det norske forsvaret med hovedansvar for Forsvarets kommunikasjon innen omdømme, PR, markedsføring og rekruttering.

 • Spinn (kommunikasjon)

  Spinn eller spin er profesjonell markedsføring av politikk, politikere og menings- og idébaserte fenomener.

 • Stein Hernes

  Stein Hernes (16.

Mer om strategisk kommunikasjon fra Vox Publicas arkiv