strategisk kommunikasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om strategisk kommunikasjon

  Fra SNL

 • PR

  PR, public relations, informasjon og samfunnskontakt, «[...] den langsiktige og overordnede planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av en organisasjons kommunikasjon, både overfor eksterne og interne interessenter - grupperinger som kan påvirke en organisasjons muligheter til å nå sine mål» (James Grunig, 1992) Fellesbetegnelse for en organisasjons planlagte og strategiske kommunikasjon med sine omgivelser.

 • innholdsmarkedsføring

  Innholdsmarkedsføring, content marketing, er former for markedsføring som utnytter medieinnhold rettet mot utvalgte målgrupper for å utvikle positive kunderelasjoner. Det skiller seg fra tradisjonell reklame som gjerne er mer direkte salgsorientert. Innholdsmarkedsføring etterligner gjerne journalistiske sjangere og virkemidler. Innholdsmarkedsføring i trykksaker og i trykte medier har lange tradisjoner.

  Fra wikipedia

 • E-navigasjon

  E-navigasjon er en strategi utviklet av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) for å øke sjøsikkerheten for kommersiell skipsfart ved å bedre utveksling og kommunikasjon av elektronisk informasjon på skip og mellom skip og land, og forenkle arbeidsprosessen til navigatører om bord.

 • Spinn (kommunikasjon)

  Spinn eller spin er profesjonell markedsføring av politikk, politikere og menings- og idébaserte fenomener.

 • Øyvind Ihlen

  Øyvind Ihlen (født 12.

Mer om strategisk kommunikasjon fra Vox Publicas arkiv