strategisk kommunikasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om strategisk kommunikasjon

  Fra SNL

 • strategisk kommunikasjon

  Strategisk kommunikasjon er virksomheters målrettede bruk av kommunikasjon for å oppfylle oppdraget sitt. I dagligtale brukes strategisk kommunikasjon gjerne synonymt med PR (public relations). I faglitteraturen og undervisningen på universiteter og høgskoler pleier en imidlertid å skille begrepene. Strategisk kommunikasjon regnes da som et paraplybegrep som tar opp i seg flere teoretiske tilnærminger: ledelse markedsføring PR organisasjonskommunikasjon teknisk kommunikasjon politisk kommunikasjon kampanjeforskning.

 • PR

  PR er en forkortelse for Public Relations; et fagfelt som handler om hvordan organisasjoner forsøker å utvikle gode relasjoner med sine omgivelser. I dagligtale brukes gjerne PR om det å skaffe medieomtale av et produkt, en tjeneste, en person eller en organisasjon. Tradisjonelt er det også det som i hovedsak har vært oppgaven til den som jobber med PR.

  Fra wikipedia

 • Forsvaret kommunikasjon

  Forsvaret kommunikasjon, forkortet FKOM, er en enhet i det norske forsvaret med hovedansvar for Forsvarets kommunikasjon innen omdømme, PR, markedsføring og rekruttering.

 • Spinn (kommunikasjon)

  Spinn eller spin er profesjonell markedsføring av politikk, politikere og menings- og idébaserte fenomener.

 • Stein Hernes

  Stein Hernes (16.

Mer om strategisk kommunikasjon fra Vox Publicas arkiv