First House, softis og strategisk kommunikasjon

Utidig fakturering av softis kan peke mot et større demokratisk problem.

At kom­mu­nikasjons- og lob­by­byrået First House sin fak­turering av Tele­mark fylkeskom­mune også omfat­tet soft­is med strø og Red Bull har skapt både sinne og smil. 

I siste episode av Mediesam­funn snakker pro­fes­sor Øyvind Ihlen om denne sak­en, og om hvor­for den han­dler om mer enn iskrem på skat­te­be­talernes regning.

Og er det slik at vi egentlig gjør store kom­mu­nikasjons­byråer en diger tjen­este hver gang vi gjør dem til høye, mørke og demokratiske problemer?

mediesamfunn_vp

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen