First House, softis og strategisk kommunikasjon

Utidig fakturering av softis kan peke mot et større demokratisk problem.

At kom­mu­ni­ka­sjons- og lobby­by­rå­et First House sin fak­tu­re­ring av Tele­mark fyl­kes­kom­mu­ne også omfat­tet soft­is med strø og Red Bull har skapt både sin­ne og smil.

I sis­te epi­so­de av Medie­sam­funn snak­ker pro­fes­sor Øyvind Ihlen om den­ne saken, og om hvor­for den hand­ler om mer enn iskrem på skatte­be­ta­ler­nes reg­ning.

Og er det slik at vi egent­lig gjør sto­re kom­mu­ni­ka­sjons­by­rå­er en diger tje­nes­te hver gang vi gjør dem til høye, mør­ke og demo­kra­tis­ke pro­ble­mer?

mediesamfunn_vp

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen