Ta Ordet!

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • turtaking

  Turtaking viser i samtaleanalyse til det systemet som samtalepartnere bruker for å fordele ordet i en samtale. Turtakingssystemet er basert på begrepet tur, som betegner den perioden da en taler har eksklusiv rett til å føre ordet i en samtale. Når man har fått turen, har man fått rett til å snakke til enden av sin replikk. Hvis andre forsøker å ta ordet i denne perioden, oppleves det som en avbrytelse, som kan påtales og sanksjoneres.

 • sakprosa

  Sakprosa er i vid forstand tekster som mottakeren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten. Flere definisjoner og betydninger av sakprosa er diskutert nedenfor i avsnittene om bruk og definisjoner. Tekstene kan være både skriftlige og muntlige. Eksempler på sakprosa i vid forstand er lærebøker, biografier, busstabeller, leksikon, statsbudsjett og nettavisenes artikler og leserkommentarer.

  Fra wikipedia

 • Kattegat

  Kattegat er havområdet som ligger mellom Jylland i Danmark og den svenske vestkysten.

 • Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta

  Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta er et musikkalbum utgitt av Dizzie Tunes i 1971.

 • Viking

  Vikingene [viking]Ordbok, av norrønt víkingr, var sjøfarere fra området som i dag kalles Skandinavia.