Ta Ordet!

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • sakprosa

  Sakprosa er i vid forstand tekster som mottakeren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten. Flere definisjoner og betydninger av sakprosa er diskutert nedenfor i avsnittene om bruk og definisjoner. Tekstene kan være både skriftlige og muntlige. Eksempler på sakprosa i vid forstand er lærebøker, biografier, busstabeller, leksikon, statsbudsjett og nettavisenes artikler og leserkommentarer.

 • interpellasjon

  En interpellasjon er en type forespørsel som kan fremsettes i en debatterende og besluttende forsamling. Det er vanlig å bruke ordet om de forespørsler et medlem av nasjonalforsamlingen (Stortinget) retter til et medlem av regjeringen, men ordet brukes også om tilsvarende spørsmål i fylkesting og kommunestyrer. Interpellasjoner, som andre spørreordninger, er viktige institusjoner i et parlament.

  Fra wikipedia

 • Ja

  Ja er et ord i det norske språk som ofte klassifiseres som en interjeksjon eller et adverb.

 • Sorteringssamfunnet

  Sorteringssamfunnet er et begrep som beskriver et samfunn der enkelte individer er sortert bort fra samfunnet på bakgrunn av egenskaper.

 • TA

  TA og Ta har flere betydninger: