Ta Ordet!

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • bokstavelig tolking

  Bokstavelig tolking vil i rettslig forstand si å ta lovteksten på ordet, verken å legge til noe ved utvidende tolking, eller å trekke fra noe ved innskrenkende tolking. Å ta loven på ordet er den normale måten å tolke lover på.

 • turtaking

  Turtaking viser i samtaleanalyse til det systemet som samtalepartnere bruker for å fordele ordet i en samtale. Turtakingssystemet er basert på begrepet tur, som betegner den perioden da en taler har eksklusiv rett til å føre ordet i en samtale. Når man har fått turen, har man fått rett til å snakke til enden av sin replikk. Hvis andre forsøker å ta ordet i denne perioden, oppleves det som en avbrytelse, som kan påtales og sanksjoneres.

  Fra wikipedia

 • Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta

  Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta er et musikkalbum utgitt av Dizzie Tunes i 1971.

 • Selvmord

  Selvmord, eller selvdrap, er det å forårsake sin egen død med vilje.

 • TA

  TA og Ta har flere betydninger: