Ta Ordet!

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • sakprosa

  Sakprosa er i vid forstand tekster som mottakeren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten.Flere definisjoner og betydninger av sakprosa er diskutert nedenfor i avsnittene om bruk og definisjoner.Tekstene kan være både skriftlige og muntlige. Eksempler på sakprosa i vid forstand er læreboka, biografien, busstabellen, leksikonet, statsbudsjettet og nettavisenes artikler og leserkommentarer.Sakprosa finnes i de fleste medier: internett, bøker, TV, radio, aviser.

 • interpellasjon

  Interpellasjon, forespørsel som fremsettes i en debatterende og besluttende forsamling. Det er vanlig å bruke ordet om de forespørsler et medlem av nasjonalforsamlingen (Stortinget) retter til et medlem av regjeringen, men ordet brukes også om tilsvarende spørsmål i fylkesting og kommunestyrer.I det norske storting er interpellasjon den mest alvorlige av de to spørreordninger som finnes.

  Fra wikipedia

 • ETA

  Euskadi Ta Askatasuna, ETA (norsk: Baskerland og frihet), er en baskisk, væpnet separatistorganisasjon som ønsker å skape en sosialistisk stat i det historiske Baskerland, uavhengig av Frankrike og Spania.

 • Malta

  Malta er en republikk i Middelhavet sør for Sicilia.

 • Viking

  Vikingene [viking]Ordbok, av norrønt víkingr, var sjøfarere fra området som i dag kalles Skandinavia.

  Fra Bibsys

 • Ta ordet 2

  Alver, Vigdis Rosvold
 • Ta ordet :

  — anekdoter for selskapstaleren

  Johansen, Kristin B.
 • Ta ordet 2

  Alver, Vigdis Rosvold
 • Tør du ta ordet? :

  — trening i muntlig kommunikasjon for elever i ungdomsskole og videregående skole

  Grogarn, Margareta
 • Ta ordet 1-3 :

  — lærerveiledning mellomtrinnet

  Alver, Vigdis RosvoldVeland, Inga-BrittTenfjord, KariBerggreen, Harald