Ta Ordet!

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • sakprosa

  Sakprosa er i vid forstand tekster som mottakeren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten.Flere definisjoner og betydninger av sakprosa er diskutert nedenfor i avsnittene om bruk og definisjoner.Tekstene kan være både skriftlige og muntlige. Eksempler på sakprosa i vid forstand er læreboka, biografien, busstabellen, leksikonet, statsbudsjettet og nettavisenes artikler og leserkommentarer.Sakprosa finnes i de fleste medier: internett, bøker, TV, radio, aviser.

 • interpellasjon

  Interpellasjon, forespørsel som fremsettes i en debatterende og besluttende forsamling. Det er vanlig å bruke ordet om de forespørsler et medlem av nasjonalforsamlingen (Stortinget) retter til et medlem av regjeringen, men ordet brukes også om tilsvarende spørsmål i fylkesting og kommunestyrer. I det norske storting er interpellasjon den mest alvorlige av de to spørreordninger som finnes.

  Fra wikipedia

 • Ernesto Fonseca Carrillo

  Ernesto Fonseca Carrillo (født 1930 eller 1942), ofte referert til med hans alias Don Neto, er en dømt meksikansk nakrotikabaron og tidligere leder av Guadalajara-Kartellet, en nedlagt kriminell gruppe basert i Jalisco.

 • LeseUtviklingsSkjema

  LeseUtviklingsSkjema (LUS), er et kartleggingsverktøy for skoleelevers leseutvikling.

 • TA

  TA og Ta har flere betydninger: