taler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om taler

  Fra Virksomme Ord

 • Til norske kvinner og menn

  Norske kvinner og menn! Det er ved vemodige følelser, jeg i dag taler til det norske folk. Hendelsene i Nord-Norge i begynnelsen av denne måned førte med sig, at en fortsatt kamp på norsk grunn måtte opgis;

  Fra SNL

 • taler

  Taler, sølvmynt til en gullgyldens verdi. Taler ble hovedmynten i tyske og østerrikske land. Taleren ble forbilde for både daler, dollar og tallero. Les mer i artiklene om Joachimsthaler og guldengroschen. .

 • Språkfamiliar og språkisolat i Afrika

  Dette er ein presentasjon av dei språkfamiliane og språkisolata som ein må rekne med i Afrika dersom ein byggjer på strenge språkvitskaplege metodar, i første rekkje den komparative metoden.Ein streng klassifikasjon indikerer at talet på språkfamiliar i Afrika ligg litt over 20. I tillegg finst det ein del språk som ikkje har påvist slektskap med desse familiane, og som difor må reknast som språkisolat.

  Fra wikipedia

 • Posen-talen

  Posen-talen er en tre timer lang tale som lederen av SS Reichsführer-SS Heinrich Himmler holdt den 4.

 • Tale

  For kvinnenavnet, se Tale (navn)Tale er både handlingen å lage en språklyd og ordene som sies.

 • Tale Næss

  Tale Næss Lysestøl (født 22.