taler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om taler

  Fra SNL

 • taler

  Taler var en sølvmynt til en gullgyldens verdi. Taleren ble hovedmynten i tyske og østerrikske land. Den ble forbilde for både daler, dollar og tallero. Les mer i artiklene om Joachimsthaler og guldengroschen..

 • hinduisme

  Hinduisme er eit samlenamn som blir brukt om eit mangfald av religiøse tradisjonar, idear og praksisar som har oppstått på det indiske subkontinentet over fleire tusen år. Hinduisme oppstod ikkje til ein tid eller på ein stad, har ingen stiftar, ingen trusartiklar eller fast organisert leiarskap. Mange av dei tradisjonane hinduisme er samansett av, har likevel både stiftarar, ei einskapleg lære, autoritative tekstar og sterke organisasjonar.

  Fra wikipedia

 • I Have a Dream

  I Have a Dream (engelsk for «Jeg har en drøm») er en tale på 17 minutter som Martin Luther King jr., amerikansk prest og borgerrettighetsforkjemper, senere mottaker av Nobels fredspris, holdt 28.

 • Kråkerøy-talen

  Kråkerøy-talen er en av de mest kjente talene til tidligere statsminister Einar Gerhardsen, og ble avholdt på «Folkvang» forsamlingshus på Kråkerøy ved Fredrikstad, 29.

 • Tales fra Milet

  Tales fra Milet (født ca.