taler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om taler

  Fra SNL

 • taler

  Taler var en sølvmynt til en gullgyldens verdi. Taleren ble hovedmynten i tyske og østerrikske land. Den ble forbilde for både daler, dollar og tallero. Les mer i artiklene om Joachimsthaler og guldengroschen..

 • hinduisme

  Hinduisme er eit samlenamn som blir brukt om eit mangfald av religiøse tradisjonar, idear og praksisar som har oppstått på det indiske subkontinentet over fleire tusen år. Hinduisme oppstod ikkje til ein tid eller på ein stad, har ingen stiftar, ingen trusartiklar eller fast organisert leiarskap. Mange av dei tradisjonane hinduisme er samansett av, har likevel både stiftarar, ei einskapleg lære, autoritative tekstar og sterke organisasjonar.

  Fra wikipedia

 • Daler

  For terrengformasjonene, se dalEn daler er et eldre navn på en stor sølvmynt.

 • Jens Stoltenberg

  Jens Stoltenberg (født 1959) er en norsk politiker (Ap) som siden 1.

 • Tale

  Tale (fra norrønt: tala) er både handlingen å lage en språklyd og ordene som sies.