taler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om taler

  Fra Virksomme Ord

 • Til norske kvinner og menn

  Norske kvinner og menn! Det er ved vemodige følelser, jeg i dag taler til det norske folk. Hendelsene i Nord-Norge i begynnelsen av denne måned førte med sig, at en fortsatt kamp på norsk grunn måtte opgis;

  Fra SNL

 • taler

  Taler, sølvmynt til en gullgyldens verdi. Taler ble hovedmynten i tyske og østerrikske land. Taleren ble forbilde for både daler, dollar og tallero. Les mer i artiklene om Joachimsthaler og guldengroschen. .

 • Språkfamiliar og språkisolat i Afrika

  Dette er ein presentasjon av dei språkfamiliane og språkisolata som ein må rekne med i Afrika dersom ein byggjer på strenge språkvitskaplege metodar, i første rekkje den komparative metoden.Ein streng klassifikasjon indikerer at talet på språkfamiliar i Afrika ligg litt over 20. I tillegg finst det ein del språk som ikkje har påvist slektskap med desse familiane, og som difor må reknast som språkisolat.

  Fra wikipedia

 • Gettysburg-talen

  Gettysburg-talen er en berømt tale som USAs president Abraham Lincoln holdt den 19.

 • I Have a Dream

  I Have a Dream, engelsk for «Jeg har en drøm», er en tale på 17 minutter som Martin Luther King jr., amerikansk prest og borgerrettighetsforkjemper, senere mottaker av Nobels fredspris, holdt 28.

 • Kråkerøy-talen

  Kråkerøy-talen er en av de mest kjente talene til tidligere statsminister Einar Gerhardsen, og ble avholdt på «Folkvang» forsamlingshus på Kråkerøy ved Fredrikstad, 29.