Toppidrett

For skolefaget, se Toppidrett (skolefag) Toppidrett, eller eliteidrett, er begrep som nyttes for all konkurranseidrett som tilhører det høyeste nivået internasjonalt. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Toppidrett

  Fra SNL

 • toppidrett

  Toppidrett er idrett i form av konkurranser hvor målsetningen er jevnlige prestasjoner på det høyeste nivået nasjonalt og internasjonalt. Betegnelsen eliteidrett brukes noen ganger synonymt med toppidrett. Et fåtall bedriver toppidrett, i motsetning til breddeidrett, som mange driver med. Toppidrett er også et skolefag i videregående skole for elever som tar sikte på å nå et idrettslig toppnivå i fremtiden.Utøvere som driver toppidrett kalles toppidrettsutøvere eller eliteutøvere.

 • breddeidrett

  Breddeidrett er idrett som er ment å favne flest mulig deltakere uavhengig av ferdigheter og ambisjoner, til forskjell fra toppidrett.Breddeidrett er drevet av det brede lag av befolkningen og innebærer fysisk aktivitet i form av konkurranser, trening eller mosjon. I Norge driver de fleste med en eller annen form for breddeidrett, hvor fotball er den mest utbredte.Breddeidrett skiller seg fra toppidrett idet det er en fritidsinteresse eller hobbyaktivitet, i motsetning til toppidrettsutøvere som driver med idrett på heltid og som presterer på nasjonalt eller internasjonalt toppnivå.I Norge inngår både breddeidrett og toppidrett som en del av organisert idrett innenfor Norges idrettsforbund (NIF).

  Fra wikipedia

 • Toppidrett

  For skolefaget, se Toppidrett (skolefag) Toppidrett, eller eliteidrett, er begrep som nyttes for all konkurranseidrett som tilhører det høyeste nivået internasjonalt.

 • Toppidrett (skolefag)

  Toppidrett er et valgfritt programfag i norsk videregående skole.

 • Wang Toppidrett

  WANG Toppidrett AS er et ideelt aksjeselskap som eier og driver flere private ungdomsskoler og videregående skoler i Norge.