Tunisia

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Tunisia

  Fra SNL

 • Tunisia

  Tunisia er en republikk i Nord-Afrika som i vest grenser til Algerie, i øst til Libya og har en 1148 kilometer lang kystlinje til Middelhavet i nord. Tunisia er i utstrekning den minste av statene i Maghreb-regionen, men det mest framgangsrike med hensyn til økonomi og levesett. Offisielt språk er arabisk; fransk er også utbredt. Tunisias eldre historie er særlig knyttet til framveksten av Karthago og den påfølgende perioden med romersk herredømme, begge over områder som til da var bebodd av berbere (amazigh).

 • Tunisias nyere historie

  Tunisias nyere historie omfatter den osmanske perioden fra 1574, som ble etterfulgt av et fransk protektorat fra 1881 og fram til landet ble en selvstendig stat i 1956.I likhet med øvrige deler av Nord-Afrika ble Tunisia gjenstand for et europeisk styre som førte til framvekst av nasjonalisme og kamp for uavhengighet. Som i nabolandene Algerie og Libya ble denne til dels ført med bruk av våpenmakt.Fra selvstendigheten i 1956 var Tunisia, som nabolandene, lenge en ettpartistat, før et opprør i 2010–2011 førte til innføring av demokratisk styresett.

  Fra wikipedia

 • Atlasfjellene

  Atlasfjellene (arabisk: جبال الأطلس – Ǧibāl al-Aṭlas), beliggende i Nord-Afrika, er verdensdelens lengste fjellkjede.

 • Palestina (stat)

  Palestina, offisielt betegnet som Staten Palestina, er en delvis anerkjent stat i Midtøsten.

 • Tunisia

  Tunisia, offisielt Den tunisiske republikk, er en arabisk stat, og Afrikas nordligste land.

Mer om Tunisia fra Vox Publicas arkiv