Universitetet i Bergen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Universitetet i Bergen

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Flora historielag

  Fiske etter sild og laks

 • Bilde: Flora historielag

  Brørne frå Seim

 • Bilde: Kulturnett Hordaland

  Kongsgarden Lygra

 • Bilde: Gudbrandsdalsmusea

  Mammut i Gudbrandsdalen

  Fra SNL

 • universitet

  Universitet, institusjon som har til formål å gi høyere undervisning i forskjellige fag og profesjoner, meddele akademiske grader etter avlagte prøver og være senter for vitenskapelig forskning..

 • Universitetet i Oslo under andre verdskrig

  Tyskland invaderte Noreg 9. april 1940 og innleidde ein fem år lang okkupasjon. Universitetet i Oslo blei også prega av den nye tida. Fleire professorar og studentar tok opp kampen mot det nye regimet, og mange kjempa for å hindre at det nye regimet skulle ta over den frie utdanninga som fant sted ved universitetet. I løpet av dei fyrste tre åra vart Det norske Studentersamfund oppløyst, rektor arrestert og protestar gjennomført.

  Fra wikipedia

 • Bergen

  Bergen er en by og kommune i Hordaland; og et tidligere fylke (til 1972) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad».

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.

 • Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946.