Universitetet i Bergen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Universitetet i Bergen

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Flora historielag

  Fiske etter sild og laks

 • Bilde: Flora historielag

  Brørne frå Seim

 • Bilde: Kulturnett Hordaland

  Kongsgarden Lygra

 • Bilde: Gudbrandsdalsmusea

  Mammut i Gudbrandsdalen

  Fra SNL

 • Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen, UiB, ble opprettet ved stortingsvedtak av 9. april 1946 som en direkte fortsettelse av virksomheten ved Bergen Museum, som ble grunnlagt i 1825. Universitetet ble åpnet i 1948.UiB har 14 359 studenter og 3364 ansatte (2012). Det vitenskapelige personalet utgjør ca. 2000, derav 450 professorer.Dag Rune Olsen er valgt rektor ved universitetet.

 • Oddlaug Reiakvam

  Oddlaug Reiakvam (1940-1996) norsk etnolog med fotografi som spesielt forskningsfelt. Hun disputerte i 1995 for dr. art-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Bilderøyndom – røyndomsbilde. Fotografi i kulturanalytisk perspektiv.Reiakvam ble en viktig inspirasjonskilde for en hel generasjon av yngre etnologer og kulturvitere ved Universitetet i Bergen.

  Fra wikipedia

 • Bergen

  Bergen er en by og kommune i Hordaland; og et tidligere fylke (til 1972) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad».

 • Liste over æresdoktorer ved Universitetet i Bergen

  Liste over æresdoktorer ved Universitetet i Bergen omfatter personer utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

 • Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946.