Universitetet i Bergen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Universitetet i Bergen

  Fra Virksomme Ord

 • Et universelt miljø

  Herr Rektor Ærede forsamling Vi etterkommer med glede anmodningen om å åpne dette læreverk, idet jeg begynner med å gratulere byen og distriktet her med at det i dag har opplevet den dag å se institusjonen Bergens museum bli opphøyet til Universitetet i Bergen. Universitetet, det ligger i ordet, det skal være universelt, det skal rekke over all åndsvirksomhet.

 • Grunnloven - et politisk instrument for et moderne samfunn?

  Det er en stor glede å få komme til Universitetet i Bergen i dag for å tale om Grunnloven. Både fordi Bergen er hjembyen til Stortingets første president Wilhelm Koren Christie, og fordi Wilhelm Koren Christie var en av fadderne til Grunnloven.

  Fra SNL

 • Arne-Johan Henrichsen

  Arne-Johan Henrichsen var ein norsk romanist. I storparten av yrkeslivet sitt var han professor i filologi ved Universitetet i Bergen, og gjennom mange år hadde han sentrale administrative og universitetspolitiske verv knytt til universitetsstillinga si. .

 • Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen, UiB, ble opprettet ved stortingsvedtak av 9. april 1946 som en direkte fortsettelse av virksomheten ved Bergen Museum, som ble grunnlagt i 1825. Universitetet ble åpnet i 1948. UiB har 14 359 studenter og 3364 ansatte (2012). Det vitenskapelige personalet utgjør ca. 2000, derav 450 professorer. Margareth Hagen er rektor ved universitetet.

  Fra wikipedia

 • Bergen

  Bergen er en by og kommune i Vestland og et tidligere fylke (til 1972) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad».

 • Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen (UiB) er et forskningsintensivt statlig norsk universitet.

 • Universitetsmuseet i Bergen

  Universitetsmuseet i Bergen, opprinnelig Bergens museum, består av De kulturhistoriske samlingene, Seksjon for ytre kulturminnevern, De naturhistoriske samlingene med Muséhagen, og Arboretet og Botanisk hage på Milde.