Unntakstilstand

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Unntakstilstand

  Fra SNL

 • unntakstilstand

  Unntakstilstand er en rettslig tilstand hvor alminnelige lover midlertidig er satt ut av kraft. I henhold til gjeldende rettsregler i en rekke land er det adgang for statsmaktene til å ved lov eller regjeringsbeslutning erklære unntakstilstand. Vilkår for erklæring om unntakstilstand, som kan gjelde hele landet eller bestemte distrikter, er i alminnelighet at rikets ytre eller indre sikkerhet er truet som følge av krig, opprør eller ekstraordinære kriseforhold.

 • unntakstilstanden i Midt-Norge 1942

  Unntakstilstanden i Midt-Norge i 1942 var en sivil unntakstilstand (ziviler Ausnahmezustand), erklært og gjort gjeldende for Trondheim og deler av Sør-Trøndelag, hele Nord-Trøndelag samt Grane herred i Nordland, fra 6. til 12. oktober 1942. Unntakstilstanden ble besluttet innført av rikskommissær Josef Terboven, som selv kom til Trondheim på formiddagen 6.

  Fra wikipedia

 • Unntakstilstand

  Unntakstilstand er en ekstraordinær krisetilstand der statsorganene blir tildelt særlige fullmakter for å kunne avverge truende eller inntrådte farer.

 • Unntakstilstanden (India)

  Unntakstilstanden i India betegner den 21 måneder lange perioden mellom 25.

 • Unntakstilstanden i midt-Norge

  Unntakstilstanden i Midt-Norge var en sivil unntakstilstand som ble innført av den tyske okkupasjonsmakten i fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, samt Grane Herred i Nordland fylke mellom 7.