Vaksinasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • vaksinemotstand

  Vaksinemotstand er å motarbeide bruken av vaksiner. Frykt for reelle eller hypotetiske bivirkninger er en viktig årsak til slik skepsis, men motstanden kan også være knyttet til livssyn og religion, til generell uvilje mot myndigheter – ofte kombinert med konspirasjonsteorier – eller til mangelfull vitenskapelig forståelse. Motstand mot vaksinering har eksistert helt siden den første vaksinen ble utviklet sist på 1700-tallet.

 • egtvedsyke

  Egtvedsyke er en meget smittsom virussykdom som fortrinnsvis angriper regnbueørret i oppdrett. Spontane sykdomsutbrudd er dessuten påvist hos ørret, sik, harr, gjedde og piggvar. Egtvedsyke kan overføres eksperimentelt til atlantisk laks, bekkerøye og havabbor. Sykdommen forekommer fortrinnsvis i den kalde årstid fra vinteren og utover våren (4–14 °C), men sees sjeldnere ved vanntemperaturer over 8–9 °C, og ved 15–18 °C har sykdommen et kortere forløp med moderat dødelighet.

  Fra wikipedia

 • BCG-vaksine

  BCG-vaksine er en suspensjon av Bacille Calmette Guérin, som er en svekket versjon av bakterien Mycobacterium bovis, som igjen er en slektning av Mycobacterium tuberculosis, bedre kjent som tuberkulose-bakterien eller tuberkelbakterien.

 • Jens Stoltenberg

  Jens Stoltenberg (født 16.

 • Vaksine

  Vaksine (av latin vacca; «ku», vaccinia; «kukopper») er svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg.

Mer om Vaksinasjon fra Vox Publicas arkiv