Vaksinasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • egtvedsyke

  Egtvedsyke er en meget smittsom virussykdom som fortrinnsvis angriper regnbueørret i oppdrett. Spontane sykdomsutbrudd er dessuten påvist hos ørret, sik, harr, gjedde og piggvar. Egtvedsyke kan overføres eksperimentelt til atlantisk laks, bekkerøye og havabbor. Sykdommen forekommer fortrinnsvis i den kalde årstid fra vinteren og utover våren (4–14 °C), men sees sjeldnere ved vanntemperaturer over 8–9 °C, og ved 15–18 °C har sykdommen et kortere forløp med moderat dødelighet.

 • munn- og klovsyke

  Munn- og klovsyke er en akutt, ondartet og smittsom virussykdom som særlig angriper klovdyr, spesielt storfe og svin, men også småfe og ville drøvtyggere.Hest, hund, katt og fjærfe kan infiseres eksperimentelt, men angripes trolig ikke spontant av sykdommen. Hos mennesket er det sett eksempler på infeksjon, men med svake symptomer som betennelse i munnens slimhinne.

  Fra wikipedia

 • BCG-vaksine

  BCG-vaksine er en suspensjon av Bacille Calmette Guérin, som er en svekket versjon av bakterien Mycobacterium bovis, som igjen er en slektning av Mycobacterium tuberculosis, bedre kjent som tuberkulose-bakterien eller tuberkelbakterien.

 • Tyfoidfeber

  Tyfoidfeber («nervefeber») er en sykdom forårsaket av bakterien Salmonella typhi.

 • Vaksine

  Vaksine (av latin vacca; «ku», vaccinia; «kukopper») er svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg.

Mer om Vaksinasjon fra Vox Publicas arkiv