Vaksinasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Helgeland Museum

  Vaksinasjon mot influensa

 • Bilde: Akershusbasen

  Svineinfluensa

 • Bilde: Oslo Museum

  Sunnhetskommisjonens kontorbygning

 • Bilde: Oslo Museum

  Folkets Hus

  Fra SNL

 • rabies

  Rabies, hundegalskap, virussykdom som angriper nervesystemet og forårsakes av et Lyssa-virus. Sykdommen spres av ville dyr som rev, stinkdyr og flaggermus og av tamme dyr som hunder, katter og kyr. Alle pattedyr kan få rabies.Mennesker smittes oftest gjennom hundebitt..

 • egtvedsyke

  Egtvedsyke, meget smittsom virussykdom som fortrinnsvis angriper regnbueørret i oppdrett. Spontane sykdomsutbrudd er dessuten påvist hos ørret, sik, harr, gjedde og piggvar. Sykdommen kan overføres eksperimentelt til atlantisk laks, bekkerøye og havabbor. Forekommer fortrinnsvis i den kalde årstid fra vinteren og utover våren (4 –14 °C), men sees sjeldnere ved vanntemperaturer over 8 –9 °C, og ved 15 –18 °C har sykdommen et kortere forløp med moderat dødelighet.

  Fra wikipedia

 • BCG-vaksine

  BCG-vaksine er en suspensjon av Bacille Calmette Guérin, som er en svekket versjon av bakterien Mycobacterium bovis, som igjen er en slektning av Mycobacterium tuberculosis, bedre kjent som tuberkulose-bakterien eller tuberkelbakterien.

 • Edward Jenner

  Edward Jenner (født 6.

 • Vaksine

  Vaksine (av latin vacca; «ku», vaccinia; «kukopper») er svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg.

Mer om Vaksinasjon fra Vox Publicas arkiv