Vaksinasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Helgeland Museum

  Vaksinasjon mot influensa

 • Bilde: Akershusbasen

  Svineinfluensa

 • Bilde: Oslo Museum

  Sunnhetskommisjonens kontorbygning

 • Bilde: Oslo Museum

  Folkets Hus

  Fra SNL

 • egtvedsyke

  Egtvedsyke, meget smittsom virussykdom som fortrinnsvis angriper regnbueørret i oppdrett. Spontane sykdomsutbrudd er dessuten påvist hos ørret, sik, harr, gjedde og piggvar. Sykdommen kan overføres eksperimentelt til atlantisk laks, bekkerøye og havabbor. Forekommer fortrinnsvis i den kalde årstid fra vinteren og utover våren (4 –14 °C), men sees sjeldnere ved vanntemperaturer over 8 –9 °C, og ved 15 –18 °C har sykdommen et kortere forløp med moderat dødelighet.

 • infeksjonssykdommer

  Infeksjonssykdommer, fellesbetegnelse for sykdommer som fremkalles av encellede organismer som bakterier, sopp og protozoer og av virus. Sykdom fremkalt av større parasitter (innvollsormer, leddyr og insekter) regnes ofte med blant infeksjonssykdommene, men avviker på vesentlige punkter fra disse..

  Fra wikipedia

 • BCG-vaksine

  BCG-vaksine er en suspensjon av Bacille Calmette Guérin, som er en svekket versjon av bakterien Mycobacterium bovis, som igjen er en slektning av Mycobacterium tuberculosis, bedre kjent som tuberkulose-bakterien eller tuberkelbakterien.

 • Edward Jenner

  Edward Jenner (født 6.

 • Vaksine

  Vaksine (av latin vacca; «ku», vaccinia; «kukopper») er svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg.

Mer om Vaksinasjon fra Vox Publicas arkiv