Vestlandet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Vestlandet

  Vestlandet er et vanlig fellesnavn for landsdelen som består av fylkene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. Vestlandet slik definert er på 58 541 kvadratkilometer, noe som utgjør 17,8 prosent av Norges areal, og landsdelen har 1 406 920 innbyggere, 25,6 prosent av landets folketall (2023). Vestlandet er med dette den tredje største av Norges fem landsdeler etter areal og den nest største etter folketall.

 • Vestland

  Vestland er et fylke som ble opprettet 1. januar 2020 ved sammenslåing av fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane, sistnevnte med unntak av Hornindal som fra samme tidspunkt ble en del av Volda kommune i Møre og Romsdal. Sammenslåingen er del av en landsomfattende regionreform. Vestland omfatter kysten på midtre del av Vestlandet fra munningen av Bømlafjorden i sør til Stadlandet i nord, samt fjord-, dal- og fjellstrøkene innenfor.

  Fra wikipedia

 • Høgskulen på Vestlandet

  Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en norsk statlig høgskole som ble opprettet 1.

 • Vestland

  For landsdelen, se Vestlandet.

 • Vestlandet

  Vestlandet er en landsdel som omfatter de tre fylkene Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.