Vestlandet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Jomfruteppe fra Vestlandet

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Åkle fra Vestlandet

 • Bilde: Hardanger og Voss Museum

  Gardstun

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Trekirke

  Fra SNL

 • Vestlandet

  Vestlandet, vanlig fellesnavn for landsdelen som består av Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Navnet Vestlandet brukes i dag med et noe varierende geografisk innhold, men stort sett brukes det om de fire nevnte fylker som helhet. Vestlandet slik definert er 58 582 km2 eller 18,1 prosent landets areal, og området har 1 368 527 innbyggere (2017) eller 26,0 prosent av landets folketall. I eldre tid hørte de øvre deler av Østlandsdalene i flere administrative sammenhenger, både verdslige og kirkelige, til Vestlandet, likeledes de to agderfylkene, som nå regnes som Sørlandet. Berggrunnen på Vestlandet domineres av bergarter fra den kaledonske foldesonen i et bredt belte som strekker seg fra kysten på strekningen Jæren-Bergen i sørvest og nordøstover til og med Indre Sogn, herunder vestre del av Jotunheimen der berggrunnen domineres av den magmatiske og meget harde bergarten gabbro.

 • Kunst- og designhøgskolen i Bergen

  Kunst- og designhøgskolen i Bergen var en statlig høyskole for utdanning i kunstfag og design, opprettet 1996 ved sammenslåing av Vestlandets kunstakademi (opprettet 1972) og Statens høgskole for kunsthåndverk og design (1909). KHiB ble i 2017 fusjonert med Universitetet i Bergen (Fakultet for kunst, musikk og design).Høgskolen hadde (2012) ca. 300 studenter og 100 ansatte..

  Fra wikipedia

 • Høgskulen på Vestlandet

  Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en norsk statlig høgskole som ble opprettet 1.

 • Vestlandet

  Vestlandet er en landsdel som omfatter de fire fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

 • Å Vestland, Vestland

  Å Vestland, Vestland er den mest kjente av hyllestsangene til landsdelen Vestlandet.