Vestlandet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Jomfruteppe fra Vestlandet

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Åkle fra Vestlandet

 • Bilde: Hardanger og Voss Museum

  Gardstun

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Trekirke

  Fra SNL

 • Vestlandet

  Vestlandet, vanlig fellesnavn for landsdelen som består av Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Vestlandet slik definert har et areal på 58 541 kvadratkilometer eller 18,1 prosent landets areal og har 1 373 151 innbyggere (2018) eller 25,9 prosent av landets folketall..

 • Vervarslinga på Vestlandet

  Vervarslinga på Vestlandet er Meteorologisk institutt sin avdeling i Bergen.Av de omkring 50 ansatte er flertallet utdannet som meteorologer og oseanografer, og arbeider som statsmeteorologer eller forskere. Sammen med Vervarslinga for Nord-Norge er Vervarslinga på Vestlandet de to største avdelingene til Meteorologisk institutt utenom hovedkontoret på Blindern i Oslo. .

  Fra wikipedia

 • Landsdel

  Landsdel er en del av et land som gjerne er like stor som eller større enn det største fylket.

 • Vestland

  For landsdelen, se Vestlandet.Vestland er navnet på den nye fylkeskommunen som oppstår 1.

 • Vestlandet

  For den nye fylkeskommunen fra 1.