Vestlandet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Jomfruteppe fra Vestlandet

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Åkle fra Vestlandet

 • Bilde: Hardanger og Voss Museum

  Gardstun

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Trekirke

  Fra SNL

 • Vestlandet

  Vestlandet, vanlig fellesnavn for landsdelen som består av Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Navnet Vestlandet brukes i dag med et noe varierende geografisk innhold, men stort sett brukes det om de fire nevnte fylker som helhet. Vestlandet slik definert er 58 582 km2 eller 18,1 prosent landets areal, og området har 1 368 527 innbyggere (2017) eller 26,0 prosent av landets folketall. I eldre tid hørte de øvre deler av Østlandsdalene i flere administrative sammenhenger, både verdslige og kirkelige, til Vestlandet, likeledes de to agderfylkene, som nå regnes som Sørlandet. Berggrunnen på Vestlandet domineres av bergarter fra den kaledonske foldesonen i et bredt belte som strekker seg fra kysten på strekningen Jæren-Bergen i sørvest og nordøstover til og med Indre Sogn, herunder vestre del av Jotunheimen der berggrunnen domineres av den magmatiske og meget harde bergarten gabbro.

 • Vervarslinga på Vestlandet

  Vervarslinga på Vestlandet er Meteorologisk institutt sin avdeling i Bergen.Av de omkring 50 ansatte er flertallet utdannet som meteorologer og oseanografer, og arbeider som statsmeteorologer eller forskere. Sammen med Vervarslinga for Nord-Norge er Vervarslinga på Vestlandet de to største avdelingene til Meteorologisk institutt utenom hovedkontoret på Blindern i Oslo. .

  Fra wikipedia

 • Vestland

  For landsdelen, se Vestlandet.Vestland er navnet på den nye fylkeskommunen som oppstår 1.

 • Vestlandet

  For den nye fylkeskommunen fra 1.

 • Å Vestland, Vestland

  Å Vestland, Vestland er den mest kjente av hyllestsangene til landsdelen Vestlandet.