Vidkun Quisling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Vidkun Quisling

  Fra Virksomme Ord

 • Fedrelandets fiender

  Like før påske talte hr. Nygaardsvold fra dette sted hårdt og hånlig om en ung mann, som i landets tjeneste hadde fått sitt ene øie ødelagt av pøbelen.

 • Den nasjonale regjering har overtatt makten

  Norske kvinner og norske menn! Proklamasjon til det norske folk: Etter at England har brutt Norges nøytralitet ved å utlegge minefelter i norsk territorialfarvann uten å møte annen motstand enn de vanlige intetsigende protester fra regjeringen Nygaardsvold, tilbød den tyske regjering den norske regjering sin fredelige hjelp ledsaget av en høytidelig forsikring om å respektere vår nasjonale selvstendighet og norsk liv og eiendom. Som svar på dette tilbud om løsning av en for vårt land helt uholdbar situasjon, har regjeringen Nygaardsvold iverksatt alminnelig mobilisering og gitt den hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter å motsette seg den tyske hjelp med væbnet makt.

 • Samholdskraft

  Nordmenn, landsmenn, hjemme i Norge, og ute i det fremmede og på sjøen! Vi står i dag ved slutten av det mest skjebnesvangre år i Norges historie, og på terskelen til et nytt år som ikke blir mindre betydningsfullt. La oss da vie noen øieblikk til felles ettertanke over det som uten all sammenligning er den viktigste sak for oss alle, og som skulde ligge oss alle mest på hjertet, nemlig vårt folks og fedrelands stilling og skjebne.

  Fra SNL

 • Vidkun Quisling

  Vidkun Quisling var en norsk politiker for Nasjonal Samling (NS) og offiser. Han styrte Norge som ministerpresident da landet var okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Etter krigen ble han henrettet for landssvik.Quisling ble major i 1928 og var forsvarsminister i Bondepartiregjeringen i årene 1931–1933. I 1933 grunnla han partiet Nasjonal Samling og var siden partiets «fører».

 • Kolbjørn Brekstad

  Kolbjørn Brekstad var en norsk forfatter og skoleleder. Brekstad var en kunnskapsrik og mangesidig forteller som ga levende skildringer fra ulike miljøer, blant annet Helgelandskysten på 1600-tallet og nazistisk eksilmiljø i Argentina. Han ble innstilt til Nordisk Råds litteraturpris i 1985 for debutromanen Stank av mennesker. Senere utgivelser er Larm (1986), Kong Henrik den eneste (1989), Acryl (1990), En navlestreng av stål (1995), Det gode mennesket i oppgang B (1997) og Den veien vinden blåser (1998).

Mer om Vidkun Quisling fra Vox Publicas arkiv