Virkelighetslitteratur

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Virkelighetslitteratur

  Fra SNL

 • Norges litteraturhistorie

  Norges litteraturhistorie omfatter muntlig og skriftlig litteratur på flere språk: urnordisk, norrønt, dansk, bokmål, nynorsk og samisk..

 • realisme

  Realisme brukes om skjønnlitteratur som skildrer en verden som er svært lik den faktiske virkeligheten: Personene i historien kunne ha levd, hendelsene kunne ha skjedd og miljøene kunne ha eksistert. Realistisk litteratur er virkelighetstro, til forskjell fra for eksempel fantastisk litteratur, som inneholder elementer som ikke finnes i den virkelige verden.Realismen brukes også om en litterær periode fra rundt 1830 til 1890 da det ble vanlig å gi en mer inngående skildring av samfunnet i sin fulle bredde, og å ta opp politiske spørsmål i diktningen..

  Fra wikipedia

 • Jakob Lothe

  For politikeren, se Jakob A. LotheJakob Lothe (født 25.

 • Wencke Mühleisen

  Wencke Lagertha Fugelli Mühleisen (født 19.