Whistleblower

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Whistleblower

  Fra SNL

 • varsling

  Varsling er at noen, ofte en arbeidstaker, gjør oppmerksom på kritikkverdige forhold på en arbeidsplass, i en organisasjon eller lignende. Personen som varsler kalles gjerne varsler. Varslingen kan dreie seg om forhold som er i strid med lov, forskrift eller virksomhetens egne retningslinjer, eller som strider mot den alminnelige oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

 • Edward Snowden

  Edward Joseph Snowden er en amerikansk IT-tekniker og selverklært «varsler». I 2013 delte han gradert informasjon om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM, som drives av etterretningsorganet National Security Agency (NSA) i USA. Dokumentene han lekket avslørte et hemmelig samarbeid mellom NSA og amerikanske internettselskaper som muliggjør overvåkning av internasjonal tele- og datatrafikk.

  Fra wikipedia

 • Edward Snowden

  Edward Joseph Snowden (født 21.

 • Kathryn Bolkovac

  Kathryn Bolkovac er en amerikansk tidligere politietterforsker som blant annet har jobbet for FN. Hun ble kjent for offentligheten da hun saksøkte sin tidligere arbeidsgiver da hun mistet jobben sin på grunn av sitt forsøk på å offentliggjøre informasjon om menneskehandel i Bosnia.

 • Varsling

  Varsling (engelsk: whistleblowing) er det at noen, ofte en arbeidstager, gjør oppmerksom på kritikkverdige forhold på en arbeidsplass, i en organisasjon eller lignende.