William Jennings Bryan

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om William Jennings Bryan

    Fra SNL

  • William Jennings Bryan

    William Jennings Bryan var en amerikansk jurist og politiker som var medlem av Representantenes hus i 1891–94. Ved presidentvalgene i 1896 og 1900 stilte han som kandidat for demokratene, folkepartiet og «sølv-republikanerne», men ble slått av William McKinley. I 1908 var han igjen demokratenes kandidat ved presidentvalget, men tapte for William Howard Taft.

  • Apeprosessen

    Apeprosessen er kallenavnet på en rettssak med det offisielle navnet The State of Tennessee v. John Thomas Scopes i Dayton, Tennessee i USA i 1925, der læreren John Scopes ble dømt for å ha undervist i Charles Darwins utviklingslære i skolen. Rettssaken fikk stor oppmerksomhet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Apeprosessen reflekterte store motsetninger, især innen de protestantiske kirkesamfunn i USA mellom de såkalte fundamentalister, som holdt på bokstavelig fortolkning av de kristne dogmer, og en liberal fløy, som så på denne side av den kristne lære som mindre vesentlig.