Data-seminar med Guardian, digitalisér.dk og andre godbiter

Bli med på seminar om offentlige data i Bergen 12. januar.

Pro­gram­met er nå klart for sem­i­naret vi har val­gt å kalle “Give us our data”: The demo­c­ra­t­ic poten­tial of open gov­ern­ment data. Tid og sted: Nep­tun Hotel i Bergen 12. jan­u­ar. Sem­i­nar­språket blir engel­sk. Alle detal­jer finner du på Ago­ra-kalen­deren. Påmeld­ing til gjartrud.kolas@infomedia.uib.no.

Vi er veldig glad for at Simon Rogers fra The Guardians Dat­a­blog tar turen over Nord­sjøen. Guardian har sat­set kon­sis­tent på jour­nal­is­tisk bruk av offentlige data, og har også vært pådriv­er for fri­givelse av data i Storbritannia. 

Likeledes blir det spen­nende å høre Cahtrine Lip­pert fra IT- og Telestyrelsen i Dan­mark fortelle om erfarin­gene med digitalisér.dk.

Har­ald Groven skal snakke om datak­ilder som i dag er util­gjen­gelige, men som etter hans mening burde kunne frigis. Gaute Tjem­s­land vil fortelle om TV 2s erfaringer med datastøt­tet jour­nal­is­tikk. Funn fra kart­leg­gin­gen av norske forhold som vi har gjort på UiB og for­t­alt om på denne bloggen i høst, vil bli pre­sen­tert. Og vi håper på mange inn­spill og god debatt om disse temaene. Velkommen!

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen