Ytringer

Hatprat (fra engelsk hate speech) er ytringer som angriper personer eller grupper basert på deres kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ytringer

  Fra SNL

 • diskriminerende og hatefulle ytringer

  Med diskriminerende og hatefulle ytringer menes ytringer som er straffbare fordi de har et kvalifisert krenkende innhold.Straffeloven § 185 slår fast at «Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen» på grunn av personens gruppebaserte tilhørighet. Gruppebasert tilhørighet kan for eksempel være hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller nedsatt funksjonsevne.I praksis er bestemmelsen forstått slik at den etablerer forbud mot ytringer som har en kvalifisert krenkende karakter.

 • ytring - juss

  Ytring - juss, kommunikasjon av et budskap i form av ord, markering eller handling. En ytring i juridisk betydning er mer enn i dagligspråket, der dette knyttes til verbale utsagn.En ytring i jurdisk forstand kan for eksempel også være å tegne karikaturer, rive i stykker et hellig skrift eller å brenne et kors eller et flagg..

  Fra wikipedia

 • Frimodige ytringer (avis)

  Frimodige ytringer var en av de illegale avisene som ble utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig.

 • Hatprat

  Hatprat (fra engelsk hate speech) er ytringer som angriper personer eller grupper basert på deres kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

 • Tucker Carlson

  Tucker Swanson McNear Carlson (født 1969) er en amerikansk programleder og politisk kommentator med et høyreorientert ståsted.