Ytringer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ytringer

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  Jens Schou Fabricius Bruun (1843-1919) var prestesønn fra Porsgrunn og var gymnasrektor i Kristiansund N til han ble 75 år gammel

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

  Min adresse er som før, opp en trapp og inn en dør….

  Fra SNL

 • diskriminerende ytringer

  De aller fleste ytringer er tillatte i Norge, og ytringsfrihet er et avgjørende prinsipp i norsk lovgivning. Men denne er ikke absolutt. Det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten (Grunnloven § 100).Paragrafen kalles også rasismeparagrafen, men denne betegnelsen er upresis: Lovparagrafen er ikke bare rettet mot rasistiske ytringer som rammer individer med en annen hudfarge eller annen etnisk eller nasjonal opprinnelse.

 • ytring - juss

  Ytring - juss, kommunikasjon av et budskap i form av ord, markering eller handling. En ytring i juridisk betydning er mer enn i dagligspråket der dette knyttes til verbale utsagn.En ytring i jurdisk forstand kan for eksempel også være å tegne karikaturer, rive i stykker et hellig skrift eller å brenne et kors eller et flagg..

  Fra wikipedia

 • Litterære virkemidler

  Litterære virkemidler brukes av stilistiske eller innholdsmessige årsaker, i all hovedsak i skjønnlitterære tekster.

 • Replikk

  Replikk (fra fransk replique) betyr svar, særskilt i form av ytring og innlegg som respons på en annens ytring eller innlegg.

 • Trakassering

  Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Mer om Ytringer fra Vox Publicas arkiv