William Merrin: Media and truth (podkast)

Nyhetsformidlingen er rammet av en tillitskrise: Alt-right, som har måttet tåle kritikk for spredning av fake news på sosiale medier, har snudd kritikken til en anklage mot den etablerte journalistikken – med det resultat at the mainstream bubble er i ferd med å sprekke.

As the right under­stood, when real­i­ty becomes a free-for-all, then real­i­ty becomes avail­able for the tak­ing. It becomes a weaponiz­able force for any­one with the pow­er to seize and lay claim to it. This is what Trump achieved. Real­i­ty itself was seized, and the valid claims of ‘fake news’ were reversed back against the main­stream media them­selves, suck­ing the real­i­ty out of their journalism.

Hap­per et al. (2018)

William Mer­rin er Senior Lec­tur­er i Media Stud­ies ved Swansea Uni­ver­si­ty, Wales. Han har nylig utgitt Trump’s Media War (2018), sitert oven­for, og Dig­i­tal War (2018). 25. april innledet William Mer­rin møte om «media and truth» i Forum for viten­skap og demokrati. 

Fore­draget inngår i en serie møter av rel­e­vans for UiBs engas­je­ment med FNs bærekraft­mål, og blir arrangert i samar­beid med Bergen Glob­al og SDG Bergen. Pod­kas­ten er pro­dusert av Ing­jald Pil­skog, førstea­manu­en­sis ved Høgskolen på Vestlandet.

Møteled­er: Tor Halvors­en.

TEMA

D

onald T
rump

22 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen