Eivind Berggrav

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Eivind Berggrav

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Berggrav, Eivind: Fangens sjel og vår egen

 • Bilde: Forsvarets museer

  Biskop Eivind Berggrav i polituniform

 • Bilde: Oslo Museum

  Eivind Berggrav.

 • Bilde: Oslo Museum

  Eivind Berggrav.

  Fra Virksomme Ord

 • Indre fred

  Jesus må ha forstått hvor vanskelig det somme tider er å samle sitt sinn når en er alene og der er megen uro omkring en, - kanskje også megen uro i ens eget hjerte. Jesu ord:

 • Nordmenns holdning

  Under en reise som jeg igår gjorde opover i landet for å se til civilbefolkningen og bistå med opklaring av unødige misforståelser, slo det mig at enkelte ikke er klar over noen vesentlige ting. De tror at det å skyte på en soldat er fri sak for alle og enhver, ja kanskje noen mener at det er plikt.

 • Østlandsk reisning

  Den talen jeg holdt paa Minne ved aarsmøtet for Romerikes ungdomslag har kaldt frem en mængde (flere hundre) indlæg i aviser og foredrag. Det var især landsmaalspressen som tok hardt ivei.

  Fra wikipedia

 • Eivind

  Eivind er et nordisk mannsnavn med opprinnelse i det urnordiske navnet *Auja-winduR, og det avledete norrøne navnet Eivindr.

 • Eivind Berggrav

  Eivind Berggrav (født 25.

 • Oslo bispedømme

  Oslo bispedømme er Den norske kirkes minste bispedømme i geografisk utbredelse og omfatter menighetene i kommunene Oslo, Asker og Bærum, med Oslo domkirke som bispesete.