RSS: Abonner på Vox Publica

Der­som du bruk­er en RSS-leser eller news­feedleser, kan du enkelt abon­nere på Vox Pub­li­ca. Her er en over­sikt over de vik­tig­ste fee­dene våre:

Du kan også enkelt lage din egen feed fra for eksem­pel blog­ger, sek­sjon­er eller stikko­rd­sider ved ganske enkelt å føye til /feed etter adressen i net­tle­seren. Feks https://voxpublica.no/seksjon/analyse/feed/. Fee­den til en blogg finner du også på bloggens forside.

Du vil følge debat­ten i kom­men­tar­fel­tet under en artikkel? Da kan du RSS-abon­nere på nye kom­mentar­er til artikke­len. Se lenke ved bun­nen av kommentarfeltet.

Vil du heller abon­nere på Vox Pub­li­ca via vårt e‑post-nyhets­brev? Meld deg på her.