Aasta Hansteen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Aasta Hansteen

    Fra SNL

  • Aasta Hansteen

    Aasta Hansteen var ein norsk kunstmålar, forfattar og kvinnesakspioner. Ho var den første kvinna i Noreg med utdanning som profesjonell kunstmålar, og ei av dei første kvinnene frå sitt samfunnslag som fekk ei formell fagleg utdanning og eit yrke. Hansteen var svært oppteken av kvinnesaka og målsaka, og publiserte ei rekkje artiklar og bøker der ho fremja sitt syn.

  • Aasta Hansteen

    Aasta Hansteen er et gassfelt i Norskehavet. Feltet ligger i blokk 6507/11 300 kilometer nordvest for Sandnessjøen på 1300 meters havdyp. Operatør for feltet er Equinor. I driftsfasen ligger driftsorganisasjonen i Harstad, basetjenester leveres fra Sandnessjøen mens helikoptertrafikken går fra Brønnøysund.