Aasta Hansteen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Aasta Hansteen

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  Laura Gundersen tegnet av Aasta Hansteen.

 • Bilde: Oslo Museum

  Aasta Hansteen.

 • Bilde: Oslo Museum

  Aasta Hansteen.

 • Bilde: Oslo Museum

  Portrett av Aasta Hansteen

  Fra Virksomme Ord

 • Kvinden skabt i Guds Billede

  I. "Naar Gud siger, at Mennesket (Mand og Kvinde) er skabt i hans Billede, saa maa han dermed mene, at de to Personer der tilsammen udgøre Mennesket, fremstille de tre Personer, der tilsammen udgøre de Kristnes Gud, den treenige Gud.

 • Kvindesagen set fra Folkehøjskolens standpunkt

  Da den Grund hvorpaa jeg her staar, Folkehøjskolens Grund, er saa forskellig fra den Jordbund paa hvilken jeg hidtil har arbeidet og kæmpet for den Sag som jeg nu vil fremstille, - saa maa jeg her søge andre Synspunkter end de jeg hidtil har fastholdt. Jeg føler at jeg maa være varsom i Valget af disse, for at ikke altfor mørke Skygger skal falde ind over de lyse, store Vidder som her dagligdags udfolde sig for Forsamlingens aandelige Syn.

 • Alene mod strømmen

  Vi er midt i vinteren. Det er en barsk aarstid;

  Fra SNL

 • Aasta Hansteen

  Aasta Hansteen var en norsk maler, forfatter og kvinnesakspionér. Aasta Hansteen var den første kvinnen i Norge som ble utdannet til profesjonell kunstmaler, og en av de første kvinner fra sitt samfunnslag som fikk en formell faglig utdanning og et yrke. Hansteen var svært opptatt av kvinnesaken, og publiserte en rekke artikler og bøker hvor hun fremmet sitt syn.

 • Aasta Hansteen petroleumsfelt

  Aasta Hansteen petroleumsfelt er et gassfelt i Norskehavet, funnet i 1997 på 1300 m havdyp i blokk 6507/11. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent juni 2013. Produksjonsstart var 16. desember 2018, med utbygging som inkluderer funnene 6707/10-2S Haklang og 6706/12-1 S Snefrid sør. Gassrørledningen Polarled strekker seg 480 km fra Aasta Hansteen og andre felt i Norskehavet og inn til Nyhamna i Møre og Romsdal.