Abort

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Abort

  Fra SNL

 • abortkampen

  Abortkampen er kampen for innføring og opprettholdelse av retten til selvbestemt provosert abort i Norge. Provosert abort vil si at svangerskapet avbrytes med medikamenter eller instrumenter. Dette kan være legal (lovlig) eller illegal (ulovlig) abort. Abortkampen handler om at provosert abort skal være lovlig og at avgjørelsen om utføringen av aborten skal tas av den gravide kvinnen selv.

 • abortloven

  Abortloven er loven hvor de viktigste reglene om svangerskapsavbrudd (provosert abort) står. Loven er et kompromiss mellom kvinners rett til selvbestemmelse og fosterets rettsvern.Abortloven bestemmer at gravide kvinner selv kan avgjøre om de skal ta abort, så lenge det kan skje før utgangen av 12. uke i svangerskapet, og så lenge det ikke er medisinske grunner som taler mot det.Loven har totalt 15 paragrafer og inneholder blant annet bestemmelser om veiledning, hvordan kvinner går fram for å få abort, før og etter 12.

  Fra wikipedia

 • Abort

  Abort er en avbrytelse av svangerskapet.

 • Juridisk abort

  Juridisk abort refererer til et forslag om å la et barns biologiske far si fra seg alle rettigheter, privilegier og ansvar inkludert økonomisk støtte i en periode før barnet blir født.

 • Svangerskap

  For svangerskap/graviditet hos pattedyr, se: Drektighet Svangerskap (eller graviditet) hos mennesker varer 40 til 42 uker, ca.