Abort

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Abort

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Justismuseet

  Abort

 • Bilde: Justismuseet

  Gift

 • Bilde: Justismuseet

  Vaginalsonde

 • Bilde: Justismuseet

  Abortrør

  Fra SNL

 • abortkampen

  Abortkampen er kampen for innføring og opprettholdelse av retten til selvbestemt provosert abort i Norge. Provosert abort vil si at svangerskapet avbrytes med medikamenter eller instrumenter. Dette kan være legal (lovlig) eller illegal (ulovlig) abort. Abortkampen handler om at provosert abort skal være lovlig og at avgjørelsen om utføringen av aborten skal tas av den gravide kvinnen selv.

 • abortloven

  Abortloven er loven hvor de viktigste reglene om svangerskapsavbrudd (provosert abort) står. Loven er et kompromiss mellom kvinners rett til selvbestemmelse og fosterets rettsvern.Abortloven bestemmer at gravide kvinner selv kan avgjøre om de skal ta abort, så lenge det kan skje før utgangen av 12. uke i svangerskapet, og så lenge det ikke er medisinske grunner som taler mot det.Loven har totalt 15 paragrafer og inneholder blant annet bestemmelser om veiledning, hvordan kvinner går fram for å få abort, før og etter 12.

  Fra wikipedia

 • Abort

  Abort er en avbrytelse av svangerskapet.

 • Abortloven

  Abortloven (langtittel lov om svangerskapsavbrudd) er en norsk lov som regulerer adgangen til svangerskapsavbrudd (abort).Loven slår fast at samfunnet så langt råd er skal sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst, og at samfunnet som et ledd i dette arbeidet skal sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskaper om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, for derved å skape en ansvarsbevisst holdning til disse spørsmål slik at antall aborter blir lavest mulig.Videre gir loven kvinner rett til selvbestemt abort såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det.

 • Juridisk abort

  Juridisk abort refererer til et forslag om å la et barns biologiske far si fra seg alle rettigheter, privilegier og ansvar inkludert økonomisk støtte i en periode før barnet blir født.