Abort

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Abort

  Fra SNL

 • spontan abort

  Spontan abort er betegnelse på at svangerskapet avsluttes før fosteret er levedyktig. Noen brukbar definisjon på grensen mellom abort og for tidlig fødsel har vi egentlig ikke. Fremskritt i nyfødtmedisin skyver grensen stadig nedover. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler utgangen av 22. uke eller fødselsvekt over 500 gram som nedre grense for registrering av fødsel.Hyppigheten av spontan abort er vanskelig å angi.

 • abort

  Abort er avbrytelse av et svangerskap. Begrepet abort brukes både om spontan abort og provosert abort.Tre spontane aborter etter hverandre uten at det har vært fødsel av et barn innimellom kalles habituell abort.Provosert abort er en kunstig fremkalt abort der et svangerskap blir avbrutt i den hensikt å hindre fødsel av et barn. Provoserte aborter kan utføres medikamentelt eller kirurgisk.Aborttallene i Norge har vært fallende siden 2008.

  Fra wikipedia

 • Abort

  Abort er en avbrytelse av svangerskapet.

 • Abort i Norge

  Abort i Norge ble tillatt i 1964.

 • Abortloven

  Abortloven eller Lov om svangerskapsavbrudd er en norsk lov fra 1975 som regulerer adgangen til svangerskapsavbrudd (abort).Loven slår fast at samfunnet så langt råd er skal sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst, og at samfunnet som et ledd i dette arbeidet skal sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskaper om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, for derved å skape en ansvarsbevisst holdning til disse spørsmål slik at antall aborter blir lavest mulig.Videre gir loven kvinner rett til selvbestemt abort såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det.