Abort

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Abort

  Fra SNL

 • spontanabort

  Spontanabort er betegnelse på at svangerskapet avsluttes før fosteret er levedyktig. Noen brukbar definisjon på grensen mellom abort og for tidlig fødsel eller dødfødsel har vi egentlig ikke. Fremskritt i nyfødtmedisin skyver grensen stadig nedover. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler utgangen av 22. uke eller fødselsvekt over 500 gram som nedre grense for registrering av fødsel.

 • abort

  Abort er avbrytelse av et svangerskap. Begrepet abort brukes både om spontan abort og provosert (kunstig fremkalt) abort. Provosert abort er en kunstig fremkalt abort der et svangerskap blir avbrutt i den hensikt å hindre fødsel av et barn. Provoserte aborter kan utføres medikamentelt eller kirurgisk. Spontan abort er betegnelse på at svangerskapet avsluttes før fosteret er levedyktig.

  Fra wikipedia

 • Abort

  Abort er en avbrytelse av svangerskapet.

 • Abort i Norge

  (Artikkelen er ikke oppdatert de siste årene og mangler vesentlig informasjon.) Abort i Norge ble tillatt i 1964 i lov om svangerskapsavbrudd i visse høve.

 • Abortloven

  Abortloven eller Lov om svangerskapsavbrudd er en norsk lov fra 1975 som regulerer adgangen til svangerskapsavbrudd (abort).