Agenda

En agenda er sakliste eller dagsorden til møte. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • De politiske utfordringene

  Kjære forsamling, Takk for invitasjonen og til FAFO for evnen og viljen til å sette viktige dagsordener. Dere gjorde det under 25-årsjubileet i 2007.

  Fra SNL

 • agenda

  Agenda betyr dagsorden, som regel en prioritert liste over saker som skal behandles på et møte; en sakliste. I overført betydning brukes agenda også om en tenkt liste over aktuelle saker i et bestemt tidsrom; en plan man ønsker å utføre innenfor en viss tid; eller også om skjulte hensikter og baktanker. Eksempler: «de kom seg gjennom alle sakene på agendaen», om en sakliste.

 • Agenda

  Agenda var merkevarenavn på NSBs mellomdistansetog i 2000–2003, som ble forsøkt innarbeidet som et transportprodukt med egen logo og designprofil. Satsingen ble senere oppgitt, og merkenavnet ble tatt ut av bruk. .

  Fra wikipedia

 • Agenda

  En agenda er sakliste eller dagsorden til møte.

 • Agenda 21

  Agenda 21 er en handlingsplan for miljø- og utviklingsspørsmål som ble vedtatt under FNs konferanse for miljø og utvikling i Rio de Janeiro, 14.

 • Tankesmien Agenda

  Tankesmien Agenda er en norsk tankesmie etablert i 2014.