Agenda

En agenda er sakliste eller dagsorden til møte. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • agenda

  Agenda betyr dagsorden, som regel en prioritert liste over saker som skal behandles på et møte; en sakliste. I overført betydning brukes agenda også om en tenkt liste over aktuelle saker i et bestemt tidsrom; en plan man ønsker å utføre innenfor en viss tid; eller også om skjulte hensikter og baktanker. Eksempler: «de kom seg gjennom alle sakene på agendaen», om en sakliste.

 • Agenda

  Agenda var merkevarenavn på NSBs mellomdistansetog i 2000–2003, som ble forsøkt innarbeidet som et transportprodukt med egen logo og designprofil. Satsingen ble senere oppgitt, og merkenavnet ble tatt ut av bruk.

  Fra wikipedia

 • Agenda

  En agenda er sakliste eller dagsorden til møte.

 • Agenda 21

  Agenda 21 er en handlingsplan for miljø- og utviklingsspørsmål som ble vedtatt under FNs konferanse for miljø og utvikling i Rio de Janeiro, 14.

 • Tankesmien Agenda

  Tankesmien Agenda er en norsk tankesmie etablert i 2014.