algoritmer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • minimax-algoritme

  En minimax-algoritme er en matematisk fremgangsmåte for å estimere sluttresultat av enkelte typer spill. Minimax-algoritmer brukes til å analysere mange typer spill og spillignende prosesser, for eksempel sjakk. Spillene må ha disse egenskapene: Det må være to spillere som trekker annenhver gang. Hvert trekk må lede til en ny tilstand. Spillet må være konstruert slik at det før eller siden stopper opp Spillet må ende opp med en poengsum for hver av spillerne.

 • algoritme

  Algoritme er i matematikk og databehandling en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av fremgangsmåten for løsning av en beregningsoppgave eller annen oppgave. For eksempel er regelen for divisjon av flersifrede tall en algoritme, det samme gjelder regelen for skatteberegning. Algoritmen angir de enkelte skrittene i oppgaveløsningen og rekkefølgen av dem ved ord, matematisk symbolikk og/eller skjematisk fremstilling av arbeidsgangen.

  Fra wikipedia

 • Algoritme

  En algoritme er innen matematikk og informatikk en presis beskrivelse av en endelig serie operasjoner som skal utføres for å løse et problem eller flere problemer.

 • Dijkstras algoritme

  Dijkstras algoritme er en grådig algoritme for å finne korteste vei fra en gitt node til alle andre noder i en graf.

 • K-NN

  k-nærmeste naboer (k-NN) er en parameterfri algoritme innen klassifisering og regresjon.