Alternative medier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Alternative medier

  Fra SNL

 • folkereligiøsitet

  Folkereligiøsitet er en allment utbredt form for religiøsitet innen en bestemt kulturkrets. I moderne, pluralistiske samfunn gjennomgår folkereligiøsiteten store forandringer. Det skjer en kontinuerlig krysspåvirkning fra ulike hold..

 • Kasakhstans samtidshistorie

  Kasakhstans samtidshistorie er landets historie etter 1991. Mellom 1920 og 1991 var Kasakhstan en del av Sovjetunionen. Da sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991, ble Kasakhstan et selvstendig land. Presidenten i sovjetrepublikken Kasakhstan, Nursultan Nazarbajev, var i utgangspunktet motstander av å oppløse Sovjetunionen, men beholdt makten etter uavhengigheten.

  Fra wikipedia

 • Alternativ behandling

  Alternativ behandling er en samlebetegnelse på medisinske behandlingsformer som ikke er etablert på et vitenskapelig grunnlag.

 • Alternativ behandling av kreft

  Alternativ behandling av kreft er alternative behandlingsformer av kreft som ikke er anerkjente som behandlingsform av vitenskapen eller statlige myndigheter.

 • Alternative medier

  Alternative medier er medievirksomheter som havner på utsiden av de sentrale virksomheter innenfor kommunikasjon.

Mer om Alternative medier fra Vox Publicas arkiv