Alternative medier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Alternative medier

  Fra SNL

 • Helge Lurås

  Helge Lurås var ansvarleg redaktør for nettavisa resett.no frå 2017, då ho vart starta, til 2022. Etter ein intern konflikt i avisa gjekk Lurås av som redaktør i juni 2022. Helge Lurås har tidlegare arbeidd i Forsvaret og som forskar og rådgivar i internasjonale spørsmål. Lurås er omstridd for meiningane og arbeidsmetodane sine og er blitt nekta medlemskap i Norsk Redaktørforening..

 • alternative statsbudsjetter

  Alternative statsbudsjetter er budsjetter som lages av opposisjonspartiene på Stortinget. De utgjør alternativer til regjeringens budsjett og synliggjør ulike partiers politiske prioriteringer. Budsjettene lages av de forskjellige partigruppene på Stortinget. Arbeidet tar utgangspunkt i det budsjettopplegget regjeringen fremmer for Stortinget. Budsjettene brukes som utgangspunkt for debatt på Stortinget og i mediene.

  Fra wikipedia

 • Alternativ behandling

  Alternativ behandling er en samlebetegnelse på medisinske behandlingsformer ved hjelp av teknikker, utstyr eller legemidler som ikke bygger på vitenskapelig grunnlag.

 • Alternative medier

  Alternative medier er massemedier som ikke er del av sentrale og etablerte virksomheter innen kommunikasjon og nyhetsformidling.

 • Etablerte medier

  Etablerte medier eller hovedstrømsmedier (engelsk: mainstream media, forkortet MSM) betegner de medier som er utbredt via de største distribusjonskanalene, og derfor representerer hva majoriteten av mediekonsumentene sannsynlig vil møte.

Mer om Alternative medier fra Vox Publicas arkiv