Amnesty International Norge

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Amnesty International Norge

  Fra SNL

 • Amnesty International

  Amnesty International er en internasjonal bevegelse som arbeider for å fremme de universelle menneskerettighetene slik de er definert i FNs menneskerettighetserklæring og andre internasjonale avtaler. Amnesty International skal være upartisk og uavhengig av enhver regjering, politisk overbevisning eller religiøs tro, og organisasjonen tar ikke mot statlig støtte fra noe land.

 • vold

  Ungdom mot Vold er en politisk uavhengig organisasjon som arbeider for å stoppe, redusere og forebygge vold, mobbing, narkotika, rasisme, fordommer og kriminalitet. Dette skal skje i samarbeid med voldsofre, voldsutøvere, myndigheter, organisasjoner, stiftelser og myndighetene.Krisesentersekretariatet skal gjennom sin virksomhet bekjempe og synliggjøre vold mot kvinner.

  Fra wikipedia

 • Amnesty International

  Amnesty International ble stiftet i 1961 av den engelske advokaten Peter Benenson på bakgrunn av en artikkel han skrev i avisen The Observer om to portugisiske samvittighetsfanger.

 • Guantánamobukten fangeleir

  Guantánamobukten fangeleir er USAs fangeleir på Guantanamo Bay Naval Station på Cuba.

 • Wasim Zahid

  Wasim Zahid (født 20.

Mer om Amnesty International Norge fra Vox Publicas arkiv