Amnesty International Norge

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Amnesty International Norge

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Amnesty International

  Fra SNL

 • Amnesty International

  Amnesty International er en internasjonal bevegelse som arbeider for å fremme de universelle menneskerettighetene slik de er definert i FNs menneskerettighetserklæring og andre internasjonale avtaler. Den ble tildelt Nobels fredspris i 1977.Bevegelsen ble stiftet i 1961 etter initiativ fra den britiske advokaten Peter Benenson (1921–2005), som også var bevegelsens første generalsekretær i 1961–1964.Amnesty International skal være upartisk og uavhengig av enhver regjering, politisk overbevisning eller religiøs tro, og organisasjonen tar ikke mot statlig støtte fra noe land..

 • vold

  Ungdom mot Vold er en politisk uavhengig organisasjon som arbeider for å stoppe, redusere og forebygge vold, mobbing, narkotika, rasisme, fordommer og kriminalitet. Dette skal skje i samarbeid med voldsofre, voldsutøvere, myndigheter, organisasjoner, stiftelser og myndighetene.Krisesentersekretariatet skal gjennom sin virksomhet bekjempe og synliggjøre vold mot kvinner.

  Fra wikipedia

 • Amnesty International

  Amnesty International ble stiftet i 1961 av den engelske advokaten Peter Benenson på bakgrunn av en artikkel han skrev i avisen The Observer om to portugisiske samvittighetsfanger.

 • Amnestyprisen

  Amnesty-prisen er en menneskettighetspris som årlig deles ut av Amnesty International i Norge.

 • John Peder Egenæs

  John Peder Egenæs (født 6.

Mer om Amnesty International Norge fra Vox Publicas arkiv