Anine Kierulf

Ewa Anine Kierulf (født 3. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Anine Kierulf

    Fra SNL

  • diskriminerende og hatefulle ytringer

    Diskriminerende og hatefulle ytringer er ytringer som går ut over andre og som er belagt med straffeansvar.Straffeloven § 185 slår fast at «[m]ed diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen» på grunn av personens gruppebaserte tilhørighet. Gruppebasert tilhørighet kan for eksempel være hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller nedsatt funksjonsevne.I praksis er bestemmelsen forstått slik at den etablerer forbud mot ytringer som har en kvalifisert krenkende karakter.

  • Akademikerprisen

    Akademikerprisen er en pris for bidrag til akademisk frihet og kunnskapsformidling, som deles ut av Akademikerne.Kandidater til Akademikerprisen skal stå for, og vise, akademisk metode og akademisk frihet i sitt arbeid, arbeide med et tema som bør ha offentlig oppmerksomhet, ha norsk eller nordisk tilknytning..