FORFATTER

Kristine Holmelid
Kristine Holmelid

Cand.philol., Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Universitetslektor i journalistikk ved UiB.


4 bidrag

– Vi risikerer å bli dummere

Det er en fare for at vik­ti­ge debat­ter for­svin­ner mer og mer fra de sto­re, fel­les møte­plas­se­ne i offent­lig­he­ten og inn i under­grup­per på sosia­le medi­er, mener Jostein Gripsrud.

 
 
til toppen