Anniken Jørgensen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Anniken Jørgensen

    Fra SNL

  • Windju Simonsens forlag

    Windju Simonsens forlag var et norsk bokforlag, etablert i 1927. Det utga bare barne- og ungdomsbøker, og er særlig kjent for sin serie med guttebøker med grønne bokrygger.Johannes Windju Simonsen (1893–1973) etablerte først bokhandel i Parkveien i Oslo i 1915 og utvidet til forlagsdrift i 1927. Han drev bokhandelen fram til 1968; forlagsdelen hadde da vært hvilende noen år.Forlagets utgivelser omfattet blant annet Tarzan-bøkene av Edgar Rice Burroughs (14 titler 1930–1954), Flemming-bøkene av Gunnar Jørgensen (8 titler 1927–1955), bøker av Annik Saxegaard og mange av datidens speiderbøker.

  • Stortingsrepresentantene 2021–2025

    Ved stortingsvalget i 2021 ble det valgt 169 stortingsrepresentanter for perioden 2021–2025. 150 representanter ble valgt som direktemandater fra hver av valgkretsene, mens 19 representanter var utjevningsmandater, ett fra hver valgkrets. De representerer til sammen ti forskjellige politiske partier. Les mer om stortingsvalget 2021, Stortinget og valgordningen i Norge.