Anniken Jørgensen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Anniken Jørgensen

    Fra SNL

  • Windju Simonsens forlag

    Windju Simonsens forlag var et norsk bokforlag, etablert i 1927. Det utga bare barne- og ungdomsbøker, og er særlig kjent for sin serie med guttebøker med grønne bokrygger.Johannes Windju Simonsen (1893–1973) etablerte først bokhandel i Parkveien i Oslo i 1915 og utvidet til forlagsdrift i 1927. Han drev bokhandelen fram til 1968; forlagsdelen hadde da vært hvilende noen år.Forlagets utgivelser omfattet blant annet Tarzan-bøkene av Edgar Rice Burroughs (14 titler 1930–1954), Flemming-bøkene av Gunnar Jørgensen (8 titler 1927–1955), bøker av Annik Saxegaard og mange av datidens speiderbøker.

  • våpeneksport fra Norge

    Våpeneksport fra Norge er eksport av våpen, ammunisjon og annet militært materiell, samt relatert teknologi og tjenester for militære formål, fra norske aktører til utlandet. Det er Utenriksdepartementet som behandler søknader om slik eksport. Retningslinjene for søknadsbehandlingen baserer seg på Stortingets vedtak av 1959 og senere presiseringer, samt en konsolidert kriterieliste.