Ansiktsgjenkjenning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • biometrisk autentisering

  Biometrisk autentisering er autentisering av et menneske basert på biometriske egenskaper slik som ansiktsform, fingeravtrykk, iris, stemme og lignende. Det er vanlig å litt upresist forenkle begrepet til biometri..

 • passord

  Passord er en personlig kode som vanligvis angis sammen med et brukernavn for å få tilgang til systemer og tjenester som krever autentisering. Ettersom passordet er det eneste som avgjør om brukeren virkelig er den han eller hun utgir seg for å være, er det svært viktig at passordet holdes skjult for andre og har god styrke (vanskelig å gjette). Får noen kjennskap til en brukers passord kan de enkelt opptre som brukeren.

  Fra wikipedia

 • Ansiktsgjenkjennelse

  Ansiktsgjenkjennelse er et emne innenfor visuell persepsjon i kognitiv psykologi som ser på menneskers evne til å gjenkjenne ansikt.

 • Biometrisk ansiktsgjenkjenning

  Biometrisk ansiktsgjenkjenning er en teknologi som er i stand til å gjenkjenne et menneskelig ansikt fra et digitalt bilde eller en video mot en database bestående av ansikter som vanligvis benyttes for å autentisere brukere gjennom ID-verifisering.

 • Prosopagnosi

  Prosopagnosia (gresk: prosopon = «ansikt», agnosia = «kjenner ikke») er en spesifikk form for agnosi karakterisert av manglende evne til å gjenkjenne ansikter.