Ansiktsgjenkjenning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • biometrisk autentisering

  Biometrisk autentisering er autentisering av et menneske basert på biometriske egenskaper slik som ansiktsform, fingeravtrykk, iris, stemme og lignende. Det er vanlig å litt upresist forenkle begrepet til biometri..

 • tenkning

  Tenking er å bearbeide mentalt sanseopplevelser, ting man husker, forestillinger, følelser, verbale symboler, med mer. Bearbeidingen kan resultere i at man trekker en slutning, forstår, gjenkjenner, løser et problem. Tenkning er et eget forskningsfelt innen kognitiv psykologi. Tenkning kan hovedsakelig være bevisst (som når man forsøker å løse et problem ut fra tilgjengelig informasjon) til å være ubevisst og automatisk (som når man bearbeider informasjon uten å kunne redegjøre for hvordan man kom til konklusjonen).

  Fra wikipedia

 • Ansiktsgjenkjennelse

  Ansiktsgjenkjennelse er et emne innenfor visuell persepsjon i kognitiv psykologi som ser på menneskers evne til å gjenkjenne ansikt.

 • Biometrisk ansiktsgjenkjenning

  Biometrisk ansiktsgjenkjenning er en teknologi som er i stand til å gjenkjenne et menneskelig ansikt fra et digitalt bilde eller en video mot en database bestående av ansikter som vanligvis benyttes for å autentisere brukere gjennom ID-verifisering.

 • Prosopagnosi

  Prosopagnosia (gresk: prosopon = «ansikt», agnosia = «kjenner ikke») er en spesifikk form for agnosi karakterisert av manglende evne til å gjenkjenne ansikter.