Ansiktsgjenkjenning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Sony Ericsson K610i

 • Bilde: Telemuseet

  Sony Ericsson K610i

 • Bilde: Telemuseet

  Sony Ericsson K610i

 • Bilde: Telemuseet

  Sony Ericsson K610i

  Fra SNL

 • biometrisk gjenkjenning

  Biometrisk gjenkjenning, gjenkjenning av et menneske etter ansikt, fingeravtrykk, iris, blodkarmønstre, stemme osv. ved hjelp av metoder (algoritmer) som regner på digitalt registrerte biologiske egenskaper. Slike algoritmer brukes av databaserte systemer for identitetskontroll. Biometrisk gjenkjenning gjør det mulig å supplere brukernavn og passord, altså noe man kan, med noe som er uatskillelig fra den fysiske personen, altså noe man er.

 • Apple

  Apple er et amerikansk multinasjonalt selskap, tidligere Apple Computer Inc. Apple har hovedkontor i Cupertino i California. Selskapet er produsent av forbrukerelektronikk, programvare og personlige datamaskiner.  .

  Fra wikipedia

 • Ansiktsgjenkjennelse

  Ansiktsgjenkjennelse er et emne innenfor visuell persepsjon i kognitiv psykologi som ser på menneskers evne til å gjenkjenne ansikt.

 • Personopplysning

  En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson.

 • Prosopagnosi

  Prosopagnosia (gresk: prosopon = «ansikt», agnosia = «kjenner ikke») er en spesifikk form for agnosi karakterisert av manglende evne til å gjenkjenne ansikter.