Åpenhet i mediene

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Åpenhet i mediene

  Fra SNL

 • medier i Norge

  Ifølge tall fra 2008 bruker en gjennomsnittlig nordmann 2 timer og 22 minutter foran fjernsynsskjermen på en gjennomsnittsdag. 1 time og 20 minutter brukes til radiolytting, 49 minutter til trykte medier (av det 27 minutter avislesing). Internett brukes i 1 time og fem minutter på en gjennomsnittsdag. Den store endringen i mediebildet i nyere tid har vært fremveksten av Internett.

 • massemedier

  Massemedier er teknologiske meddelelsesmidler som gjør det mulig å nå et stort og sammensatt publikum på kort tid innenfor et geografisk vidt område. De viktigste massemediene var lenge begrenset til  presse, radio og fjernsyn. De når fortsatt ut til store grupper på veldig kort tid og brukes daglig av store deler av befolkningen. Etter årtusenskiftet har den digitale revolusjonen skapt grunnlag for mektige og mangeartede informasjonskonsern, med Google i spissen, som formidler nyheter og annonser i et omfang som er skjedd på bekostning av tradisjonelle mediers inntektskilder.

  Fra wikipedia

 • Alternative medier

  Alternative medier er massemedier som ikke er del av sentrale og etablerte virksomheter innen kommunikasjon og nyhetsformidling.

 • Åpen kildekode

  Åpen kildekode (engelsk: open source code) brukes om allment tilgjengelig kildekode til dataprogrammer.

 • Åpen post

  Åpen post er et norsk talkshow og humorprogram med Harald Eia og Bård Tufte Johansen som gikk på NRK1 fra 1998 til 2002.

Mer om Åpenhet i mediene fra Vox Publicas arkiv